Image
Hemsö investerar 85 miljoner euro i Lahtis.

Hemsö köper i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar samtliga byggnader samt pågående projekt inom campusområdet Paavola i centrala Lahtis. Byggnaderna kommer att genomgå en omfattande ombyggnation och dessutom sker nybyggnationer på campusområdet. Den totala investeringen uppgår till cirka 85 miljoner euro.


Arkadia 24.

Hemsö utvecklar ny grundskola i centrala Helsingfors

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar en ny grundskola för 700 elever i fastigheten Arkadia 24 i centrala Helsingfors. Fastigheten kommer att genomgå en omfattande renovering och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Helsingfors stad. Innan sommaren förvärvades fastigheten Arkadia 28 där Svenska Handelshögskolan (Hanken) flyttar sin verksamhet.


Hemsö köper i Finland.

Hemsö förvärvar utbildningsfastigheter i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar en gymnasieskola i Jyväskylä samt en universitetsbyggnad i Helsingfors. I tillägg stärker Hemsö sin position i Åbo genom ett förvärv av aktier i Turku Technology Properties Oy. Den totala investeringen uppgår till ett belopp motsvarande cirka 250 miljoner kronor.


Jens Nagel, Tysklanschef, och Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Hemsö utvecklar i Tyskland och Finland

Bolag Hemsö utvecklar ett äldreboende i Tyskland och två räddningsstationer i Finland.


Jarkko Leinonen.

Hemsö genomför fastighetsförvärv och investerar i TTP i Åbo

Transaktioner Hemsö förvärvar ett fastighetsbestånd med åtta äldreboende- och vårdfastigheter i Åbo i Finland enligt tidigare offentliggjord avsiktsförklaring. Samtidigt investerar Hemsö i Turku Technology Properties (TTP) och erhåller en ägarandel på 34,8 procent. Investeringen uppgår till totalt 180 miljoner euro.


Helsingfors tingshus.

Hemsö miljardköper i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar tingshuset i Helsingfors för cirka 200 miljoner euro, motsvarande cirka 2 060 miljoner kronor. Största hyresgäst är finska staten.


Hemsö miljardköper av Åbo stad

Transaktioner Hemsö och Åbo stad förbereder en gemensam affär där Hemsö förvärvar ett fastighetsbestånd bestående av åtta äldreboende- och vårdfastigheter av Åbo stad i Finland. Förvärvskostnaden uppgår till 130 miljoner euro.


Hemsö förvärvar två äldreboenden i Åbo

Transaktioner Hemsö förvärvar två äldreboenden som är under uppförande i Åbo-regionen i Finland.


Hemsös framtid – efter storköpet

Bolag I fredags pumpade Hemsö in 800 miljoner kronor i Finland, genom att förvärva tre universitetsfastigheter, och renovera av en av dessa. För Fastighetssverige berättar bolagets Finlandschef mer om betydelsen av förvärvet och varför man vill öka andelen utbildningsfastigheter.


Hemsö investerar 800 miljoner i Helsingfors

Transaktioner Hemsö har köpt tre universitetsfastigheter i centrala Helsingfors. Hyresgäst är Konstuniversitetet, som består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Total investeringsvolym, inklusive renovering, uppgår till 800 miljoner kronor.


Hemsö utvecklar äldreboende och förskola i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar ett äldreboende och en förskola i Vanda i Helsingforsregionen tillsammans med YIT. 15-åriga hyresavtal har tecknats med Attendo för äldreboendet och med Touhula för förskolan.


Hemsö köper i Helsingfors

Transaktioner Hemsö har köpt en utbildningsfastighet i centrala Helsingfors. Den uthyrningsbara ytan är 6 200 kvadratmeter.  


Hemsö köper äldreboende och förskola i Finland

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende och en förskola under uppförande i Esbo. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 127 miljoner kronor.


Hemsö köper universitetsfastighet i Vasa

Transaktioner Hemsö har köpt universitetsfastigheten Academill i Vasa, Finland. Huvudsaklig hyresgäst i fastigheten är Åbo Akademi.


Hemsö köper äldreboende i Tammerfors

Transaktioner Äldreboendet är under uppförande i Tammerforsregionen i Finland och har ett värde av 70 miljoner svenska kronor.


Hemsö köper en skola under uppförande om 23 000 kvadratmeter i finska Björneborg. Säljare är Citycon.

Hemsö i finsk halvmiljardaffär

Transaktioner Hemsö köper en skola under uppförande i finska Björneborg (Pori) till ett värde av cirka 520 miljoner kronor. Hemsö äger sedan tidigare 17 fastigheter i Finland.


Hemsö öppnar kontor i Finland

Bolag Hemsö öppnar kontor i Finland och anställer Jarkko Leinonen som chef för den finska verksamheten.