Image

Stora Samhällsfastighetsdagen - 10 februari 2022

Årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, samhällsfastigheter.

10 februari 2022

Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Samhällsfastighetsdagen 2022
 

09.00 Välkommen!

Anna Bellman, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

Mikael Lundström, expertkommentator, vd, Svefa


09.10 Makroanalys – vart är världen på väg? 

Är pandemin snart över – och hur ser den postpandemiska världen i så fall ut? Vad händer med inflationen och ränteläget? Hur påverkar handelskonflikter, leveransproblem och halvledarbrist – hur mår världen och vart är marknaden på väg?

Helena Bornevall, senior makroekonom, Handelsbanken


09.40 Analys – samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter har på senare år blivit allt mer självklart som eget segment på fastighetsmarknaden och intresset har vuxit explosionsartat – de långa avtalen med vanligtvis stabila motparter ses som säkra investeringar. Hur ser trenderna för dagen ut? Hur utvecklas yielderna och hur intresserade är de offentliga aktörerna av att sälja?

Maryrose David, analyschef, Savills Sweden10.10 Den offentliga ekonomin – den säkraste motparten?

 Offentliga hyresgäster ses ofta som den säkraste motparten man kan ha. Samtidigt har många kommuner och regioner en ansträngd ekonomi. Hur ser de långsiktiga förutsättningarna för den offentliga ekonomin ut och vad innebär detta för möjligheterna att göra nödvändiga investeringar i social infrastruktur?

Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning, Kommuninvest


10.35 Fika- och mingelpaus


11.05 Stora demografiska utmaningar ger möjligheter i sektorn 

Befolkningens sammansättning är den kanske viktigaste parametern för att förutsäga behovet av samhällsfastigheter framöver. Hur ser trenderna bland barnkullar och vår åldrande befolkning ut? Hur kommer behovet av samhällsfastigheter att utvecklas de kommande åren?

Maria Pleiborn, demograf och senior konsult, WSP11.30 Panel – de stora aktörerna om marknadsläget

Samhällsfastigheter är en av de senaste årens stora vinnare på den svenska fastighetsmarknaden. Hur ser några av de stora aktörerna på marknaden på läget i dag och framöver?

Dan T Sehlberg, vd, Sehlhall

Fredrik Linderborg, vd, Vacse

Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura


11.55 Intervju: Anders Borg om uppdraget och utmaningarna

Den förre finansministern Anders Borg har ett enda uppdrag inom fastighetssektorn – som ordförande i samhällsfastighetsbolaget Sehlhall Fastigheter. Här ger han sin syn på uppdraget, sektorn och de samhälleliga utmaningarna.

Anders Borg, ordförande, Sehlhall Fastigheter


12.20 Lunch- och mingelpaus


13.20 Framtidens skolor


Bra skolor ger bra förutsättningar för barns och ungas utveckling – i Sveriges skolfastigheter läggs grunden till vår framtid. Hur ser framtidens skolor ut, vad innebär det privata ägandet av skolor och skolfastigheter och hur utformas framtidens skolor?

Nils Styf, vd, Hemsö

Karolina Lorentzi, arkitekt, Tengbom och ordförande i Skolhusgruppen

Jens Eriksson, segmentschef för grundskola och gymnasium, AcadeMedia


13.45 Framtidens äldre- och vårdboenden

Standarden på svenska äldreboenden anses vara väldigt ojämn och pandemihanteringen ger nya anledningar till ifrågasättanden. Samtidigt är det ett attraktivt segment att investera i och den demografiska utvecklingen innebär att efterfrågan på platser kommer att öka. Hur ska frågan om våra äldre hanteras? Hur ser framtidens äldreboenden ut? Hur kan den byggda miljön förbättra livskvaliteten för de boende?

Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholms stad

Alex Mabäcker, vd och delägare, Odalen Fastigheter

Susanne Clase, arkitekt, White


14.10 Framtidens rättsfastigheter

Polis- och domstols- och fängelsefastigheter är – tyvärr – ett växande segment. Hur ser behoven ut framåt och hur utmärker sig förvaltningen av fastigheter med ett extremt säkerhetsbehov? Hur går trenderna kring den byggda miljön och hur påverkar den klienterna?

Åsa Hedenberg, vd, Specialfastigheter


14.35 Fika- och mingelpaus


15.05 Projektet: Hemlingborg – möten över generationsgränserna

Förskola, skola, vårdboende och idrottshall – i en och samma byggnad.

Just nu byggs unika Hemlingborg i södra Hemlingby i Gävle. Samarbeten med föreningar, externa utförare, boende och andra aktörer i området ska generera givande möten mellan generationer, samtidigt som det bidrar till en hållbar resursanvändning.

Emma Björkenstam, områdeschef Norr, Byggdialog (fd byggchef, Gavlefastigheter)
15.30 Profilen: Ilija Batljan

För drygt tio år sedan lanserade Ilija Batljan begreppet samhällsfastigheter, då som vice vd på Rikshem. För drygt fem år sedan skapade han Samhällsbyggnadsbolaget som sedan dess har varit landets snabbast växande fastighetsbolag. Här intervjuas Ilija Batljan om sin karriär, sin syn på entreprenörskap och samhällsbyggnad – och de hetaste frågorna för dagen.

Ilija Batljan, vd, grundare och storägare, SBB


Stora Samhällsfastighetsdagen 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 10 februari, 09.00 - 16.00

Pris:    5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.
(Din anmälan är helt ombokningsbar fram till midnatt dagen innan eventet)


Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter.
Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se


Arrangörer:

Partner: