Image

Victoria Park refinansierar – frigör 95 miljoner

Ekonomi/Finansiering Victoria Park har ingått ett nytt finansieringsavtal som frigör cirka 95 miljoner kronor i likviditet. Samtidigt förlängs den genomsnittliga kreditbindningstiden för hela låneportföljen till 5,9 år, medan räntenivån sänks till 2,1 procent.


Victoria Park byggstartar sista etappen bostäder i Malmö

Bostäder Victoria Parks sista etapp av livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö har startat.


Victoria Park säljer i centrala Eskilstuna

Transaktioner Victoria Park AB säljer fastigheten Viljan 1 till Mathias Brus Fastigheter. Fastighetens yta uppgår till cirka 3 700 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 68 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 18 400 kronor per kvadratmeter.


Victoria Park över 10 000 kronor per kvadratmeter

Bolag Victoria Park fortsätter att höja värdet i beståndet, och ger i år även utdelning på stamaktierna, 0,20 kronor (-).


Riksbyggen och Victoria Park lyfter miljonprogram

Bygg/Arkitektur Riksbyggen och Victoria Park kan komma att bygga upp till 1 800 lägenheter i Ryd och Ekholmen i Linköping.
Detta genom att befintlig bebyggelse byggs till och att parkeringsytor används effektivare.


Victoria Park tecknar ytterligare hyresavtal med Malmö stad

Uthyrning I samband med förädlingen av fastigheten Tuppen 15 i Malmö, Limhamn, har Victoria Park tecknat ett hyresavtal med Malmö stad om 762 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet är 1,4 miljoner kronor.


Victoria Park byggstartar sista etappen i Malmö

Bygg/Arkitektur Victoria Park har sålt 41 av totalt 64 lägenheter i Brf Pergolan i Limhamn, vilket innebär att villkoren för byggstart av den fjärde och sista etappen nu är uppfyllda.


Victoria Park snart uppe i 10 000 kronor per kvadrat

Bolag Victoria Park fortsätter att öka värdet på sina fastigheter. I Q3-rapporten är värdet nu uppe i 9 827 kronor per kvadratmeter (8 530).


AB Bostäder i Borås säljer 900 lägenheter

Transaktioner Kommunala AB Bostäder i Borås säljer 900 lägenheter för drygt 500 miljoner kronor.
Köpare är ett börsnoterat bolag.


Victoria Park fastställer nya finansiella mål

Bolag Victoria Park justerar de finansiella målen och reviderar utdelningspolicyn för stamaktierna. Detta till följd av en god finansiell ställning och en stark kassagenerering.


Victoria Park och Egain i utökat samarbete

Bolag Egain kommer framöver att leverera sin tjänst Egain forecasting till ytterligare 3 600 av Victoria Parks lägenheter.


Victoria Park: Investeringar leder till ökade värden

Bolag Victoria Park fortsätter investera i det befintliga beståndet, vilket leder till positiva värdeförändringar. Under Q2 ökade marknadsvärdet till 9 376 kronor per kvadratmeter, en ökning med 1,9 procent under kvartalet.


Victoria Park sänker räntenivån till 2,2 procent

Ekonomi/Finansiering Victoria Park har tecknat ett nytt finansieringsavtal som sänker den genomsnittliga räntan till 2,2 procent och frigör cirka 435 miljoner i likviditet.


Victoria Park hyr ut i Göteborg och Eskilstuna

Uthyrning Victoria Park hyr ut lokaler till samhällsrelaterade verksamheter i Göteborg och Eskilstuna. Det totala hyresvärdet är 4,1 miljoner kronor per år.


Victoria Park: Värdeökning i förvärven

Bolag Victoria Park har nu externvärderat fastigheterna i storförvärven i Eskilstuna och Göteborg, vilket har resulterat i uppskrivningar av värdena med drygt 300 miljoner kronor.
För Q1 redovisar Victoria Park totalt värdeförändringar om 811 miljoner kronor (10).
Aktien steg med fem procent efter att rapporten kom på torsdagen.


Första spadtaget för livsstilsboende i Malmö

Bygg/Arkitektur Victoria Parks nästa etapp för livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö har startat. Inflyttning beräknas till våren 2016.


Victoria Park byggstartar livsstilsboende

Bygg/Arkitektur Victoria Park byggstartar tredje etappen av livsstilsboendet i Limhamn. 41 av totalt 57 lägenheter i BRF Bersån är sålda. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2016.


Sex fastighetsbolag har jämställda ledningsgrupper

Sverige Stiftelsen Allbright som arbetar för ett mer jämställt näringsliv har kommit med en ny rapport om jämställdhet hos börsbolagen. Av de 27 bolag som platsar på den så kallade Vita listan (bolag som har jämställda ledningsgrupper) är sex fastighetsbolag.


Victoria Park höjer Linköpingshyror med 4,8 procent

Bolag Victoria Park har, efter en bruksvärdering av hyrorna i sina fastigheter i Linköping, fått en hyreshöjning i beståndet med 4,8 procent, motsvarande cirka fem miljoner kronor på årsbasis.


Före detta regionråd till Victoria Parks styrelse

Bolag Pia Kinhult, som i höstas hoppade av posten som regionråd i Skåne, föreslås bli ny ledamot i Victoria Parks styrelse. Även Isabelle Wikner, vd för Fogelvik tar plats i styrelsen.