Image
Olof Andersson blir storägare i Spotlight-bolaget Sydsvenska Hem.

Sydsvenska Hem köper för 500 miljoner – Trianonduo blir storägare

Transaktioner Sydsvenska Hem, noterat på Spotlight, har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Skåne för 502 miljoner kronor och avser att justera tidigare föreslagen utdelning. Trianons storägare Olof Andersson och Briban Invest (Jan Barchan) är säljare och blir i samband med affären storägare i Sydsvenska Hem.


Michael Moschewitz.

Genova köper samhällsfastigheter för 970 miljoner

Transaktioner Genova köper en portfölj med fyra samhällsfastigheter i Storstockholm av Profi.


Diös förvärvar två fastigheter i Gävle

Transaktioner Diös stärker sin portfölj och förvärvar två fastigheter i Gävle: en nyproducerad kontorsfastighet i expansiva Ersbo och en fastighet bestående av kontor och annan kommersiell verksamhet som kompletterar det befintliga beståndet i stadsdelen Alderholmen som är under tillväxt.


Samhällsbyggnadsbolaget vill köpa loss fastigheterna Göteborg Rud 4:1 samt Göteborg Rud 760:42.

SBB köper loss tidigare Prime Living-projekt

Transaktioner Friköper fastigheter och planerar att drygt cirka 200 bostäder samt 2 000 kvadratmeter handel i expansiv stadsdel.


Oscar Engelbert.

Oscar Properties köper i Katrineholm och Falköping

Transaktioner Oscar Properties har tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Katrineholm och Falköping. Förvärven finansieras genom en riktad emission om 25 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Driftnettot uppgår till cirka 10 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor.


Atrium Ljungberg ökar på Lindholmen.

Atrium Ljungberg köper för 448 miljoner i Göteborg

Transaktioner Atrium Ljungberg har tecknat avtal om två förvärv på Lindholmen i Göteborg, M1:an och Centralstationen som är en del av fastigheten Lundbyvassen 4:6. Tillsammans omfattar byggnaderna 22 000 kvadratmeter och förvärvas för cirka 448 miljoner kronor.


Herrgården 8 och 10.

Fiskaregården köper dubbelt i Alingsås

Transaktioner Fiskaregården Investment AB utökar sin fastighetsportfölj och köper två fastigheter i centrala Alingsås. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 3 540 kvadratmeter och innehåller butikslokaler, kontor-, lager- och restaurangverksamhet med bland annat Mekonomen, Swedish Hydro Solutions och Carglass som hyresgäster.


Magnus Andersson.

Aros Bostad förvärvar sitt första småhusprojekt i Uppsala

Transaktioner Aros Bostadsutveckling AB har tecknat avtal om förvärv av ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Bälinge, Uppsala kommun. Projektet, som omfattar cirka 60 byggrätter, blir Aros Bostads första småhusprojekt i Uppsala.


Gårda 8:6.

Skanska köper kvarter i Göteborg för cirka 220 miljoner kronor

Transaktioner Skanska har köpt ett helt kvarter i Gårda, Göteborg, för cirka 220 miljoner kronor. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg. Avsikten är att utveckla moderna och hållbara kontorslokaler på platsen över tid. Även möjligheten att tillföra bostäder ska studeras i en kommande detaljplaneprocess.


Gullbergsvass 703:58 ligger ett stenkast från Göteborgs centralstation, med omedelbar närhet till stora utvecklingsprojekt, bland annat jätteprojektet Region city.

Göteborgs stad köper "nyckelfastighet" för 200 miljoner kronor

Transaktioner Staden utnyttjar nästan hela årets investeringsbudget på en gång då man köper loss central fastighet där cirka 35 000 kvadratmeter bostäder, kontor och handel ska utvecklas. Fastighetssverige berättar mer.


Yvonne Sörensen Björud.

United Spaces tar över UMA Workspaces tre anläggningar i Stockholm

Transaktioner Castellum-ägda United Spaces fortsätter sin intensiva expansion genom att överta konkurrenten UMA Workspaces tre anläggningar i Stockholm om totalt cirka 8 000 kvadratmeter och 350 medlemmar. Efter övertagandet har United Spaces sex anläggningar i Stockholm och 9 totalt i Sverige.


Hemsö gör ny affär i Finland.

Hemsö genomför nytt Finlandsköp

Transaktioner Hemsö förvärvar en fastighet för ombildning till ett kommunalt familjecenter i Esbo utanför Helsingfors. Fastigheten kommer att genomgå en omfattande renovering och ett tioårigt hyresavtal har tecknats med Esbo stad. Den totala investeringen uppgår till cirka 22 miljoner euro.


Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

K2A köper i Luleå

Transaktioner K2A Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Glidet 1 i Luleå, där 95 bostäder kommer att utvecklas. Säljare är Lerstenen och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 184 miljoner kronor.


Stockholmia köper tre fastigheter i Stockholm.

Stockholmia köper tre fastigheter

Transaktioner Stockholmia köper av Steneken, som ägs av Vidarstiftelsen.


Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

K2A köper för 177 miljoner kronor i Luleå – bygger 115 hyresrätter

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att via bolag förvärva fastigheten Vallan 1 i Luleå, där 115 hyresbostäder kommer att utvecklas.


Afry stärker erbjudandet inom byggkonstruktion genom förvärv

Transaktioner Afry stärker sitt erbjudande inom byggkonstruktion och träfastigheter för att möta efterfrågan på hållbara byggnader. Från och med den 1 mars är Gärderup Byggkonstruktion, med bas i Linköping, en del av bolaget.


Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

K2A bygger 100 studentbostäder i Växjö

Transaktioner K2A Fastigheter förvärvar via bolag fastigheten Trädan 27 i Växjö. Säljare är den privata fastighetsutvecklaren Scanprop Invest.


Botrygg köper fastigheten Skarpskytten 2, ett stenkast från Zinkensdamm.

Botrygg köper på Söder i hård konkurrens

Transaktioner Cocozza och Co lägger vantarna på tomträtt i attraktivt läge i Stockholm efter att nio aktörer visat intresse.


Ilija Batljan.

SBB köper skola och LSS-fastigheter i Danmark

Transaktioner SBB förvärvar skola i Köpenhamnsregionen och fem LSS-fastigheter med genomsnittlig kontraktslängd om över 15 år.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Burlöv

Transaktioner Acrinova köper fastigheten Burlöv Sunnanå 11:2. Det underliggande värdet uppgår till 31 miljoner kronor.