Image
Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag har avtalat med JM om utveckling av kvarteret Glädjen i Sigtuna Stadsängar

Glädjande utveckling av Sigtuna Stadsängar

Bygg/Arkitektur Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag har avtalat med JM om utveckling av kvarteret Glädjen i Sigtuna Stadsängar om ungefär 6 000 kvm BTA. Hållbarhet är ett viktigt ledord för JM redan vid ritbordet och vidare genom hela byggprocessen, och bolaget Svanenmärker sedan 2018 hela sin bostadsproduktion.


NREP förvärvar hyresrätter i Sigtuna.

NREP förvärvar hyresrätter i Sigtuna

Transaktioner NREP förstärker närvaron i Sigtuna kommun och blir ägare till 98 Svanenmärkta hyresrätter med hög hållbarhetsprofil i Steninge slottsby. Tack vare nära netto-noll-utsläpp i bostädernas drift ligger förvärvet helt i linje med NREP:s ambitiösa klimatmål och är ett konkret steg på bolagets väg mot en helt koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028.


Titania får markanvisning i Sigtuna.

Titania vinner markanvisning i Sigtuna

Bygg/Arkitektur Titania har vunnit en markanvisning med laga kraft-vunnen detaljplan i Sigtuna kommun om drygt 7 000 kvadratmeter ljus BTA. Markanvisningsområdet ligger invid Märsta centrum och pendeltågstationen.


Flygbild över Explore Arlandastad.

Arlandastad Group startar upp arbetet mot en framtida Training Academy

Bolag Sigtuna Kommun har fattat beslut om positivt planbesked för den mark som Arlandastad Group förvärvade 23 november 2021. Förvärvet är villkorat av att Sigtuna Kommun ger positivt planbesked.


Stationshusen  på Sätuna Torg, Märsta.

NCC bygger för Sigtunahem i Märsta

Bygg/Arkitektur Sigtunahem anlitar NCC för att bygga bostadskvarteret Stationshusen på Sätuna torg i Märsta, Sigtuna kommun. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 300 miljoner kronor.


Sigtunahem säljer till en bostadsrättsförening för 136 miljoner kronor.

Ombildning av 58 lägenheter i Sigtuna

Transaktioner Bostadsrättsföreningen Hagtornet förvärvade den 1 december fastigheten Ragvaldsbo 1:16. Säljare var Sigtunahem och Restate var ombud i processen.


Jörgen Engström, Leif Wåhlin och Lisa Spangenberg från Wåhlin Fastigheter. Dieter Sand och Johanna Klingvall från Arlandastad Group.

Arlandastad köper 490 000 kvadratmeter – ska satsa på idrott, hälsa och innovation

Transaktioner Arlandastad förvärvar en del av Arlandastad Golf av Wåhlin Fastigheter för en total köpeskilling om 150 miljoner kronor.


Illustration av kvarteret BRF Tallkronan i Sigtuna

SSM-grundarna och Wågström startar nytt – bygger i Sigtuna

Bygg/Arkitektur NRES (New Real Estate Sweden AB) är en nystartad koncern av Ulf Sjöstrand, Ulf Morelius och Peter Wågström. Tillsammans har de över 100 års av erfarenhet inom bygg- och fastighetsutveckling. Nu satsar de i Sigtuna stadsängar där de ska bygga kvarteret "BRF Tallkronan i Sigtuna" – ett kvarter helt i trä och med solceller på taken.


Rosersberg.

Corem förvärvar i Rosersberg

Transaktioner Corem stärker sin position i norra Stockholm genom förvärv av fastigheten Rosersberg 11:151 i Sigtuna, bestående av oexploaterad mark med en tomtareal om cirka 16 500 kvadratmeter.


Elias Georgiadis

Stenhus köper i Linköping och Sigtuna

Transaktioner Stenhus fortsätter sin förvärvsresa genom att köpa två LSS-boenden och ett SOL-boende i Sigtuna samt en fastighet inom sällanköpshandel i Tornby i Linköping.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper för 415 miljoner

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter, har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 415 miljoner kronor. Tillträde kommer att ske i etapper med start i december 2020.


Rickard Jacobsson.

Serafim köper i Haninge och Sigtuna

Transaktioner Serafim köper i Haninge av Midroc och i Sigtuna av en privatperson.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Allt om nykomlingens expansiva planer

Bolag Mästerbo gjorde stark entré på marknaden genom att köpa två bostadsprojekt av Bonava för 800 miljoner kronor. För Fastighetssverige berättar Johan Eriksson, vd för delägaren Estea, om de ambitiösa planerna för framtiden och hur bolaget ska hitta sin plats i fastighetsbranschens breda flora av bolag.


Mästerbo, ett nytt bolag skapat av Estea och CBRE Global Investors, köper av Bonava Lund och i Sigtuna.

Estea och CBRE GI bildar bolag – köper för 800 miljoner av Bonava

Transaktioner Estea AB och CBRE Global Investors har etablerat ett nytt bolag, Mästerbo Fastighets AB, med inriktning på nybyggda bostadsfastigheter på svenska tillväxtorter. Mästerbo har i ett första skede köpt två bostadsprojekt av Bonava.


Göran Langer.

Hyresförhandlingen klar – Sigtunahem "måste sälja"

Bolag Sigtunahem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020.


Olov Holst och Jan Persson.

Kilenkrysset köper stort markområde i Sigtuna

Transaktioner Sigtuna kommun säljer mark till Kilenkrysset för 250 miljoner kronor. Därmed genomförs den största markförsäljningen i kommunens historia.


Turako bygger för Engelska Skolan i Sigtuna och Värmdö.

Turako utvecklar för Engelska Skolan

Uthyrning Turako har tecknat två 20-åriga hyresavtal med Internationella Engelska Skolan. De nya skolorna, med plats för drygt 600 elever vardera i årskurserna F-9, planeras starta i Sigtuna och Värmdö under augusti 2021.


En tillbyggnad om 7 500 kvadratmeter kommer att ske på en av Catenas befintliga logistik-anläggningar i Rosersberg, Sigtuna kommun.

Catena bygger ut för Speed Logistics i Rosersberg

Uthyrning Catena investerar totalt 65 miljoner kronor i fastigheten Rosersberg 11:81 som byggs ut med 7 500 kvadratmeter. På så sätt skapas ytterligare lager- och logistikyta för tredjepartslogistikföretaget Speed Logistics som är hyresgäst.


Erik Langby.

Han blir ny ordförande för Sigtunahem

Bolag Sigtunahem har en ny styrelseordförande. Det är Erik Langby (M), som tar över efter Peter Kockum (M).


Jonas Eriksson, Robin Rodenholm, Niklas Wikegård och Jonas Strömvall.

Idrottsstjärnor öppnar gym i Sigtuna stadsängar

Uthyrning Den tidigare ishockeytränaren Niklas Wikegård och den tidigare fotbollsdomaren Jonas Eriksson öppnar hälso- och träningskedjan WE hos Lidl i Sigtuna stadsängar.