Image

Oscar Properties förvärvar byggrätter i Bergshamra

Transaktioner Oscar Properties har förvärvat byggrätter för bostäder på fastigheterna Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1 i Bergshamra.