Image

Oscar Properties köper byggrätt i Södra Veddesta

Transaktioner Oscar Properties har köpt en byggrätt för bostäder avseende fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 belägna i närheten av Barkarby station och ”Stockholm Väst.” Kommande detaljplan väntas ge möjlighet att uppföra omkring 400 bostäder på fastigheterna. Initial köpeskilling är tio miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft och tilläggsköpeskilling utgår för det antal byggrätter som kan skapas.
Publicerad den 11 November 2016
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties
Oscar Engelbert.

Förvärvet av byggrätterna ligger i linje med Oscar Properties strategi för fortsatt expansion i attraktiva områden utanför tullarna och fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 är belägna bara några hundra meter från det som i framtiden kommer att bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter – Barkarby station och ”Stockholm Väst”.

Visionen för Södra Veddesta är att skapa upplevelserik och tät, sammanhängande stadsmiljö med flera boendemöjligheter, fler arbetsplatser, kommersiell service och ett väl integrerat nav för kollektiv-trafiken. Planprogram för Södra Veddesta har upprättats av Järfälla kommun och kommunen bedriver för närvarande ett arbete att ta fram en fördjupad strukturplan.

– Förvärvet passar bra in i vår strategi att expandera i attraktiva lägen utanför tullarna i Stockholm. Genom förvärvet väntas vi kunna addera omkring 400 bostäder i ett strategiskt viktigt nav för Stockholm Väst. Vi bidrar på så sätt med vårt unika koncept till Barkarbys spännande stadsomvandling, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Tillträde sker så fort detaljplanen är lagakraftvunnen.

Newsec var rådgivare åt säljaren.

Oscar Properties kommer initialt att utveckla området tillsammans med nuvarande ägare och tillträda fastigheterna först när ny detaljplan är antagen.

- Det känns mycket tillfredställande att ha skapat ett stort värde för såväl nuvarande ägare som för Oscar Properties genom att initiera och genomföra den här transaktionen i ett av framtidens mest spännande bostadslägen. Vi ser ett enormt tryck på befintliga och framtida byggrätter, säger Dan Sandstedt, Head of Property Transaction, Newsec.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY