Image
Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring om förvärv

Transaktioner Odd Molly International har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 miljoner kronor.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Odd Molly köper i Göteborg

Transaktioner Odd Molly köper tre fastigheter i Göteborgsområdet av Hanssongruppen för 167 miljoner kronor.


Vaggeryd Logistikpark.

Odd Molly gör en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Bolag Odd Molly har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av bolagets fastighet Källemo 1 med ett markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter, med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.


Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly.

Odd Mollys vd om nya bolagets väg framåt

Bolag Fastighetsverksamheten inom Odd Molly har expanderat i snabb takt från en portfölj med en fastighet i slutet av 2019 till nuvarande 20 stycken – och under det andra kvartalet ska modebolaget helt gå över till att bli ett fastighetsbolag. Vd:n Jennie Högstedt Björk berättar för Fastighetssverige om det positiva första kvartalet, renodlingens betydelse för bolagets framtid och jakten på mer fastighetskompetens inom organisationen.


Jennie Högstedt Björk.

Ökade intäkter för Odd Molly

Bolag Bolaget ser att den nya legala strukturen skapar optimala förutsättningar för bolagets fastighets- och modeverksamhet framöver.


Sanja Batljan.

Batljan ersätter Arnhult i Odd Molly

Bolag Sanja Batljan, Caroline Thagesson och Fredrik Palm föreslås ta plats i Odd Mollys styrelse.
Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring om förvärv av logistikfastighet

Transaktioner Odd Molly har ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 miljoner kronor och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Odd Molly köper för 137 miljoner kronor i Borås

Bolag Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 miljoner kronor. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 miljoner kronor med ett driftnetto om 9,0 miljoner kronor.


Patrik Tillman.

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter

Bolag Odd Molly har ingått slutligt avtal och tillträtt tre lager- och logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i tre fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om 55,5 miljoner kronor. Avsiktsförklaring ingicks den 22 december 2020 som tidigare annonserats.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Här är Odd Mollys miljardpotential inom logistik

Bolag Odd Mollys resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag kommer att fullbordas innan sommaren då bolaget nu ingått ett avtal om att sälja modeverksamheten. För Fastighetssverige berättar styrelseordföranden Patrik Tillman mer om bolagets transaktions-pipeline, storägarnas betydelse för bolagets utveckling och de stora expansionsmöjligheterna i logistikparken i Vaggeryd.


Patrik Tillman.

Odd Molly säljer modedelen – renodlar mot fastigheter

Transaktioner Odd Molly renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB där modeverksamheten finns. Efter förvärvet avser WRSD att byta namn till Nordic Fashion Tech Group, fortsatt noterad på NGM.


Jennie Högstedt Björk.

Odd Mollys fastighetsverksamhet ger resultat

Bolag Intäkterna för Odd Mollys fastighetsverksamhet ökade från rejält under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2019.


Patrik Tillman.

Odd Molly efter milstolpen: "Värdemässigt är vi till största delen ett fastighetsbolag"

Bolag Efter det senaste förvärvet har Odd Molly passerat en miljard i fastighetsvärde – och kapitalmässigt utgör nu modeverksamheten en allt mindre del av bolaget. För Fastighetssverige berättar styrelseordföranden Patrik Tillman om bolagets omstöpning det senaste året, strategin för framtiden och hur det går med planerna på att dela upp verksamheterna i två separata bolag.


Odd Molly gör nytt förvärv

Transaktioner Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 miljoner kronor. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 miljoner kronor under ett tioårigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till cirka 37 miljoner kronor. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 kronor per aktie samt genom banklån och säljarreverser.


Vaggeryd Logistikpark.

De sålde till Odd Molly

Transaktioner Det var Fiskaregården och Hanssongruppen som sålde Vaggeryd Logistikpark, som Odd Molly tillsammans med Vaggeryd Utveckling AB ska utveckla.


Patrik Tillman.

Odd Molly köper fastigheter och self storage-rörelse

Bolag Odd Molly har ingått avsiktsförklaring om att köpa tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 miljoner kronor. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som Odd Molly planerar att expandera under nuvarande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom Odd Mollys fastighetsverksamhet.


Patrik Tillman.

Odd Molly bygger i Vaggeryd

Uthyrning Den 15 december tillträdde Odd Molly ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park har tecknat bolagets första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter på området, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 miljoner kronor, med en genomsnittlig hyrestid om cirka nio år.


Jennie Högstedt Björk.

Odd Molly på väg att delas

Bolag Efter att modebolaget Odd Molly gjort ett flertal uppmärksammade fastighetsaffärer skriver bolaget i Q3-rapporten att man utvärderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.


Patrik Tillman.

Odd Molly köper och genomför emissioner

Transaktioner Odd Molly köper en fastighetsportfölj för 354 miljoner kronor och har beslutat om riktade emissioner om 135 miljoner kronor och en företrädesemission om 110 miljoner kronor.


Patrik Tillman.

Odd Molly tokrusar efter nya fastighetsförvärv

Transaktioner Klädbolaget Odd Mollys satsning på fastigheter har lett till att kursen har gått från 4,50 till nästan 20 kronor på en dryg vecka.