Image
Hälsans Hus i Högsätra på Lidingö.

Titania får markanvisning för unik samhällsfastighet på Lidingö

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen i Lidingö stad har godkänt ett markanvisningsavtal med Titania avseende en fastighet på cirka 5 400 kvadratmeter BTA vårdverksamhet och 2 200 kvadratmeter BTA garage. Den nya byggnaden, som benämns Hälsans hus, ligger i Högsätra centrum och marken kommer att upplåtas med tomträtt.


Knut Pousette.

Knut Pousette blir ny styrelseordförande i Titania

Bolag Knut Pousette, som inom kort tillträder som vd för Fastator, har valts till ny styrelseordförande i Titania Holding AB.


Titania säljer i Botkyrka.

Titania säljer i Botkyrka

Transaktioner Titania har sålt fastigheten Lärpojken 4 i Eriksbergs industriområde i Botkyrka kommun.


Titania, med Einar Janson som vd köper byggrätter i Österåker.

Titania köper byggrätter i Österåker

Transaktioner Titania har tecknat ett avtal med Valsjöberget AB (Grundingen) om köp av mark detaljplanerad för bostäder vid Valsjön i Österåkers kommun. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 3 600 kvadratmeter BTA främst i radhusbebyggelse. Titania har nu tillträtt fastigheterna.