Image
Einar Janson.

Titania minskade nettoresultatet under andra kvartalet

Bolag Titania redovisar minskande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.


Noranda Lane Titania.

Titania säljer i Malibu för 143 miljoner kronor

Transaktioner Titania har via dotterbolag sålt företagets fastighet på 3605 Noranda lane, Malibu, 90265 CA i USA för 14,1 miljoner USD (motsvarande drygt 143 miljoner kronor med snittvalutakurs på 10,16 SEK per USD per 25 juli 2022). Fastigheten omfattar 20 315 kvadratmeter markyta och är bestyckad med ett enfamiljshus om 501 kvadratmeter. Huset är inte helt färdigbyggt utan köparen övertar fastighet med byggnad i befintlig färdigställandegrad och bekostar själv resterande kostnader till färdigställande. Köparen är en privatperson. Tillträdet skedde den 25 juli 2022 (USA-tid, Pacific Standard Time) och köpeskillingen är erlagd tillfullo.


Carl Johan Casserberg.

Titania stärker upp med chef för stadsutveckling

Karriär Titania Projektutveckling rekryterar Carl Johan Casserberg som chef för stadsutveckling. Han börjar sin anställning på Titania den 1 juli 2022.


Är fastighetsägare för försiktiga när man sätter förstagångshyror av (obefogad) rädsla för höga omflyttningar?

"Överdriven rädsla för ökad omflyttning vid högre hyror"

Bostäder Högre hyror leder till högre omflyttning i beståndet – men är svenska bostadsfastighetsägare för försiktiga kring det här?
Titanias Einar Janson menar att rädslan för omflyttning är överdriven.
– Omflyttning är en naturlig del av verksamheten, det handlar bara om att skapa effektiva processer, säger han.


Einar Janson.

Titania köper i Vallentuna centrum

Transaktioner Titania har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 som ligger i Vallentuna centrum, cirka 100 meter från Roslagsbanans station.


Titania har i flera år arbetat med projektet Prästviken i Botkyrka.

Titania: Stor detaljplan i Botkyrka antagen

Bolag Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun antog den 24 maj 2022 detaljplanen för projektet Prästviken. Detaljplanen omfattar drygt 55 000 kvadratmeter BTA totalt bestående av över 500 bostäder, förskola, LSS-boende samt centrumverksamhet. Detaljplaneområdet ligger cirka 500 meter från Norsborgs tunnelbanestation.


Nyproduktionsprojekt i Stockholm värderas med en "fördomsrabatt" enligt Titania som bland annat har utvecklat projektet Tingstorget på Albyberget.

"Fördomsrabatt" i de stockholmska förorterna

Bolag Mycket högre avkastningskrav – trots mycket lägre vakansrisk.


Titania, med vd Einar Janson, äger 246 egenutvecklade hyresrätter på Albyberget.

Titania-vd:n: "Större geografisk yieldspread framöver"

Bolag Utvecklaren Titania släppte sin första rapport som noterat bolag på fredagen.
Einar Janson, vd och storägare, ger sin syn på marknadsläget och kommenterar läget för den "udda fågeln" i beståndet.


Einar Janson.

Titania: "Stor potentiell värdeuppgång framåt"

Bolag Titania redovisar ett resultat om 2,03 kronor per aktie för helåret. Substansvärdet uppgår till 13,0 kronor per aktie.


Einar Janson.

Titania får markanvisning för 200 bostäder i Husby

Bygg/Arkitektur Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att tilldela Titania en markanvisning om cirka 200 bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Husby, en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.


Nikan Ghahremani och Einar Janson, Titanias två största ägare, ringer i börsklockan på fredagsmorgonen.

Titania: Upp 20 procent i premiären

Bolag Titanias IPO-erbjudande övertecknades kraftigt och bolaget får 5 000 nya aktieägare. Aktien handlas upp 20 procent i den inledande handeln.


Jacob Karlsson.

Jacob Karlsson: "Det här klickar i alla mina boxar"

Bolag K-Fastigheter-Jacob Karlsson om sin första ankarinvestering.


Einar Janson skrev sin D-uppsats om Albert Einsteins debatter med Nils Bohr.

Om Einstein och polska ventilationsmontörer – Einar Jansons väg till börs-vd-posten

Bolag Snart är Einar Janson börs-vd. Historien om hans väg dit inbegriper allt från polska hantverkare till när Einstein hade fel.


Einar Jansons Titania har med sig K-Fastigheters Jacob Karlsson och Dammskogen, med ordförande Per Schönning, som ankarinvesterare när bolaget går till börsen. Och AP4.

Titania: "En perfekt mix med bostadsutvecklare och en stark institutionell ägare"

Bolag Titanias grundare Einar Janson om den tidigarelagda noteringen, hur han fick med sig Jacob Karlsson på tåget, lyxvillan i Kalifornien och varför han inte tycker att substansvärdering är ett bra sätt att värdera Titania-aktien.


Einar Janson.

Titania till börsen

Bolag Titania avser att noteras på First North. Värderingen kommer att ligga på cirka en miljard kronor.


Titania, med vd Einar Janson har förändrat stadsbilden runt Tingstorget på Albyberget totalt.

"Bygg 1 000 lägenheter vid Rinkeby centrum och se vad som händer"

Bolag Titanias Einar Janson i en stor intervju om bostadsutveckling i miljonprogram, den kommande börsnoteringen, samarbetet med SBB – och de udda fåglarna i portföljen.
– Det var sådant vi kunde göra som ensamma ägare.


Einar Janson, vd Titania.

Titania siktar på åtta miljarder

Bolag Styrelsen för Titania har beslutat om nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy.


Titanias vd Einar Janson och SBB:s vice vd Krister Karlsson.

SBB och Titania startar JV

Bolag SBB och Titania Holding AB har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. Bolaget kommer att, på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25 000 kvadratmeter BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.


Einar Janson, vd Titania.

Titania emitterar säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Bolag Titania har framgångsrikt emitterat säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor och med en löptid om tre år.


Hälsans Hus i Högsätra på Lidingö.

Titania får markanvisning för unik samhällsfastighet på Lidingö

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen i Lidingö stad har godkänt ett markanvisningsavtal med Titania avseende en fastighet på cirka 5 400 kvadratmeter BTA vårdverksamhet och 2 200 kvadratmeter BTA garage. Den nya byggnaden, som benämns Hälsans hus, ligger i Högsätra centrum och marken kommer att upplåtas med tomträtt.