Image
SLP:s lager i Nässjö.

SLP hyr ut till Schenker Logistics

Uthyrning SLP har tecknat avtal om uthyrning av drygt 5 000 kvadratmeter till Schenker Logistics. Avtalet omfattar attraktiva lager- och logistikytor i en av SLP:s fastigheter i Nässjö.


DB Schenker etablerar verksamhet i Södertälje.

DB Schenker etablerar verksamhet i Södertälje

Uthyrning Det internationella logistikföretaget DB Schenker väljer Södertälje när de ska etablera transport- och logistikverksamhet i södra Stockholmsområdet. Ett intentionsavtal har ingåtts mellan DB Schenker och Södertälje kommun i syfte att fastställa företagets etablering i det växande logistikområdet Stockholm syd/Almnäs. Detta är den första stora logistiketableringen i området med en omfattning om tio hektar.


Prologis förnyar hyresavtal med DB Schenker

Uthyrning Prologis har tecknat ett nytt långsiktigt hyresavtal med DB Schenker gällande logistikanläggningen i Västra Arlandastad nära Stockholm. 


Svenska Hus köper i Göteborg

Transaktioner Svenska Hus har köpt tomträtten till en fastighet på Ringön i Göteborg. Arean är cirka 41 000 kvadratmeter och den uthyrningsbara ytan knappt 10 000 kvadratmeter.


Carpetvista hyr lager i Malmö hamn

Uthyrning Carpetvista expanderar och hyr mer lager på Frihamnsallén 10 i Malmö. Fastighetsägare är Schenker Property Sweden.


Bockasjö har byggstartat i Arlandastad

Bygg Första spadtaget har nu tagits för de två logistikfastigheter om totalt 60 000 kvadratmeter som Bockasjö skall bygga vid Arlandastad.


Concent får uppdrag av Schenker

Bolag Schenker Property Sweden har gett Concent i uppdrag att hyra ut cirka 7 000 kvadratmeter vakanta ytor i fastigheten Reläet 8, Norrköping.


Svenska Hus hyr ut 6 700 kvadratmeter

Uthyrning Svenska Hus hyr ut 6 700 kvadratmeter till Schenker Logistics i Nol utanför Göteborg.
Lokalerna ska användas för Bridgestones räkning.


Eklandia hyr ut i Bäckebol

Uthyrning Eklandia har tecknat hyresavtal med Servistik Logistics avseende en logistiklokal om 4 900 kvadratmeter. Fastigheten ligger på Transportgatan 17 nära E 6:an i Bäckebol. Inflyttning kommer att ske i maj 2012.


JM köper i Uppsala

Transaktioner JM köper fastigheten Kungsängen 28:1 i Uppsala kommun. Fastigheten omfattar en nyligen antagen detaljplan för bostäder omfattande cirka 200 bostäder.


Svenska Hus köper i Göteborg

Transaktioner Svenska Hus har köpt en lager- och logistikfastighet i Marieholm av Schenker Property för 45 miljoner kronor.
Delar av fastigheten kommer att bli vakant vid årsskiftet 2011/2012.