Image

Randviken förstärker ledningsgruppen

Karriär Randviken har rekryterat Jakob Paljak som Operativ chef/COO och Emil Jansbo som Finanschef/CFO. Båda har mångårig och bred erfarenhet från olika delar av fastighetsbranschen.


Gustaf Segerborg.

Nya Randviken köper för 155 miljoner

Transaktioner Raybased/Randviken köper tre fastigheter i Skövde och Falköping för 154,5 miljoner kronor.


Gustaf Segerborg.

Raybased tillträder och blir Randviken

Bolag Raybased Holding AB har nu tillträtt fastighetskoncernen Randviken Förvärv AB och ändrar därmed verksamhetsinriktning. Tillgångarna i Randviken Förvärv uppgår till 2 776 miljoner kronor och skulderna till 1 600 miljoner kronor.


Gustaf Segerborg.

Ny satsning – och ny börshysteri

Bolag Gustaf Segerborg, tilltänkt vd för nya Randviken, om den nya satsningen. "En perfect match"


Randviken noteras efter miljardaffär

Transaktioner Raybased Holding AB, ett PropTech-bolag, blir genom ett omvänt förvärv nya Randviken Fastigheter som samtidigt ska noteras. I affären ingår 35 fastigheter till ett värde av 2,8 miljarder kronor som tillförs det nya bolaget genom en rad stora säljare.


Jonas Almquist.

Raybased lanserar ny plattform – sex bolag klara som testkunder

Bolag Nu tar Raybased Holding AB den nya mjukvaruplattform Raybased 2Way i drift. Plattformen tillsammans med de nya applikationerna Raybased Metering och Raybased Temperature kommer redan idag att börja användas av sex nya testkunder.


Ny vd för Raybased

Bolag Jonas Almquist tillträder i dag som ny vd för det Spotlightnoterade proptech-bolaget Raybased. Lennart Olving återgår till sin tidigare roll som styrelseordförande.


Raybased värderas till tre kronor per aktie

Bolag Styrelsen i Raybased har föreslagit att ett dotterbolag (Raybased Technology AB) bildas dit de immateriella rättigheterna och nuvarande operativa verksamhet överförs till marknadsvärde.


Telenor samarbetar med Raybased

Bolag Telenor har inlett ett samarbete med startupbolaget Raybased för att ta ett helhetsgrepp om uppkoppling av fastigheter.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering
Jan Ryderstam, Christer Sjöström och Peter Hallberg.

Internet of Things – nu händer det

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Varje dag ansluts över fem miljoner saker till Internet – om fem år beräknas 50 miljarder enheter vara uppkopplade. Många menar att genombrottet för Internet of Things i fastighetsbranschen håller på att ske – nu! Vad innebär detta och vilka möjligheter finns för branschen?


Ordförandeskifte i Raybased

Bolag Lennart Olving föreslås bli ny ordförande i Raybased. Han är sedan tidigare ledamot i styrelsen.
Jonny Sandberg blir kvar som ledamot.


Raybased tecknar samarbetsavtal med Bravida

Bolag Internet of Things-bolaget Raybased och installationsbolaget Bravida har tecknat ett samarbetsavtal gällande Raybaseds produkter. Bravida skall erbjuda Raybaseds produkter till sina kunder och utföra installations- och servicearbeten avseende systemet.