Image
Ulf Kamne.

Kamne vill ställa hårda krav på Göteborgsbyggen

Bygg/Arkitektur Ulf Kamne, miljöpartistiskt kommunalråd i Göteborg, med ansvar för miljö- och stadsutveckling vill ställa hårda miljökrav på byggnationen i Göteborg framöver. Minst hälften av allt som byggs på kommunal mark ska byggas i trä.


Lotta Edholm.

FP: Hit kan de statliga myndigheterna flytta

Stockholm Folkpartiet presenterar en rapport om avsaknaden av statliga myndigheter i Stockholms ytterstad. Undersökningen visar att de statliga myndigheterna i Stockholms stad, med få undantag, ligger belägna i ett begränsat område i innerstaden. I rapporten föreslår Folkpartiet ett antal alternativa placeringar för statliga myndigheter som regeringen kan utreda.


Ankersjö: Inför klimatbonus för att bygga högt

Bygg/Arkitektur Det centerpartistiska stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö vill införa en klimatbonus som gör det billigare att bygga på höjden.


Stridigheter inom Linköpingsexpo – vice ordföranden avgår

Bygg/Arkitektur Kristina Edlund (S), vice ordförande i Linköpingsexpo AB, lämnar sin post.
- Jag tror inte att det går att genomföra en bomässa med kvalitet till 2016, säger Edlund.
Samtidigt har detaljplanen för Vallastaden antagits.


Borg öppnar för högre skatt på kommersiella fastigheter

Sverige Finansminister Anders Borg menar att ett område där det finns utrymme att ta in mer skatt än i dag är kommersiella fastigheter. Det sa han i samband med att han presenterade budgetpropositionen för 2014.


Satsning ska korta handläggningstiderna på länsstyrelserna

Bygg Länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden ska kortas. Regeringen ger nu länsstyrelserna nya tydliga mål för hur lång tid handläggningen får ta och alla länsstyrelser får också mer pengar under 2013 för att klara de nya målen.


Byggprocesserna ska förenklas

Bygg Kraven på detaljplan och bygglov ska nu ses över för att skapa enklare byggprocesser. Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält.


NCC: ”Enklare byggregler gynnar Sverige”

Bygg Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction tycker att regeringens planer för att förenkla byggprocessen är mycket glädjande.


Moderaterna vill sälja i Falköping

Transaktioner Moderaterna vill utreda möjligheterna att sälja delar av Hyresbostäder i Falköpings fastighetsbestånd.


Regeringen öppnar för ombildning till ägarlägenheter

Juridik En lagändring som möjliggör ombildningar av hyresrätter till ägarlägenheter kan vara på gång.


Lago: ”Sänk byggmomsen”

Sverige HSB:s ordförande Anders Lago är kritisk till både regeringen och sina tidigare partikamrater i (S). Han tycker att båda lägren gör för lite för att skapa nya bostäder.


MP: Bostäder i stället för SEB-kontor

Stockholm När Exploateringsnämnden i Stockholm nyligen gav SEB markanvisning för det planerade kontorshuset i Värtahamnen röstade Miljöpartiet emot. MP vill i stället att det skulle byggas bostäder på platsen.


Slottner: Bygg bostäder i SEB-huset

Stockholm Om SEB lämnar Sergels torg vill Kristdemokraternas Erik Slottner att det byggs bostäder i fastigheten.


Så vill Sabo förbättra för hyresrätten

Sverige Sabos kongress kräver en skattereform som leder till fler hyresrätter.


Klartecken för Norra Stationsområdet

Stockholm Regeringen avslår de överklaganden som rör detaljplanen för Norra Stationsområdet i Vasastaden i Stockholm. Regeringens beslut innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen för den planerade stadsdelen står fast.


Äganderätten stärks vid expropriation

Juridik Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå regler om vinstfördelning vid expropriation. Avsikten är att stärka äganderätten.


Rudin: ”Gör bomässa av slakthusområdet”

Stockholm Oppositionsborgarrådet Thomas Rudin (S) föreslår en bomässa i Slakthusområdet i Stockholm.


Stockholmsk storsatsning
på underjordiska garage

Stockholm Kommunfullmäktige i Stockholm väntas i dag fatta beslut om ett investeringsprogram för parkeringsgarage i innerstaden. I programmet redovisas 24 anläggningar om 5 200 – 6 200 platser, med en bedömd investeringsvolym om 2,4-2,7 miljarder kronor.


(S): Gör studentbostäder av S:t Göran

Bygg Kommunala S:t Görans gymnasium med 19 000 kvadratmeter lokalyta står tomt sedan flera år.
Socialdemokraterna vill nu utreda möjligheten att omvandla fastigheten till studentbostäder.


Politiker kritiska till kontorisering

Stockholm Stockholmska politiker är kritiska till Statens Fastighetsverks planer att göra kontor åt Regeringskansliet i centrala Stockholm.