Image
Stenvalvet, med Magnus Edlund som vd och Mario Pagliaro som CFO, tilldelas en investment grade rating av Nordic Credit Rating.

Stenvalvet får investment grade rating

Ekonomi/Finansiering Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) tilldelar Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.


Montage.

"Kan säkert vara dubbelt så stora inom fem år"

Bolag Under 2018 har Stenvalvet genomfört transaktioner för cirka tre miljarder kronor. Nu vill det expansiva bolaget växa ännu mer.


Stenvalvet rekryterar chefsjurist

Karriär Stenvalvet har rekryterat Thomas Åsberg, närmast från Systembolaget, som chefsjurist.


Ny CFO till Stenvalvet

Karriär Stenvalvet har rekryterat Mario Pagliaro som ny CFO. Han kommer att leda Stenvalvets finans- och ekonomienhet och kommer därmed att ingå i Stenvalvets ledningsgrupp.


Så formerar Stenvalvet de nya styrkorna

Bolag Vd Magnus Edlund berättar hur nyrekryteringarna ska frigöra kraften i bolagets outnyttjade byggrätter och göra bolagsledningen stabilare.


Stenvalvet rekryterar ny CFO

Bolag Stenvalvet har rekryterat Johan Sundin från CBRE som ny CFO. Han efterträder Åke Berglund som lämnar Stenvalvet efter fyra år.


Stenvalvet köper i Stockholm – säljer på småorter

Transaktioner Stenvalvet köper Engelska skolan i Älvsjö och säljer 14 fastigheter till Ilija Batljans SBB.


Stenvalvet satsar på egen projektutveckling

Bolag Stenvalvet satsar på att utveckla fler projekt i egen regi och anställer nu Eva Eriksson som ny projektchef. Hon kommer senast från Forsen.


Stenvalvets ägare skjuter till en miljard

Bolag Stenvalvets ägare har beslutat att skjuta till en miljard kronor till bolaget. Den nya allokeringen skall användas till nya förvärv och utveckling av det befintliga beståndet av samhällsfastigheter.


Hedlund blir extern rådgivare till Stenvalvet

Bolag Greger Hedlund har på egen begäran lämnat sin anställning och övergått till en roll som extern rådgivare gällande transaktioner på Stenvalvet. Sara Östmark har därför utsetts till affärsutvecklingschef och har det övergripande ansvaret för transaktioner, analys, projekt och värdering. Åsa Scharfe har utsetts till kommunikationschef.


Lönnbacken blir Stenvalvet

Bolag Lönnbacken byter namn till Stenvalvet. Samtidigt har bolaget rekryterat fyra personer från GE Capital Real Estate.


Ilija Batljan, Per Berggren, Mikael Lundström och Magnus Edlund.

Fastighetsmarknadsdagen: Samhällsfastigheter – hetare än någonsin

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm Ilija Batljan, Rikshem, Per Berggren, Hemsö, Mikael Lundström, NAI Svefa, och Magnus Edlund, Lönnbacken, kommer att diskutera investeringsmöjligheter i samhällsfastigheter under Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm.


Lönnbacken köper för tre miljarder kronor

Transaktioner Lönnbacken utökar i ett slag sin portfölj till ett värde av cirka 6,5 miljarder kronor genom ett köp av 35 fastigheter till ett värde om cirka tre miljarder kronor. Samtidigt får man två nya institutionella ägare.


Lönnbacken köper för 370 miljoner

Transaktioner Lönnbacken köper 27 fastigheter på 19 orter av Region Skåne. Köpeskillingen är 370 miljoner kronor.


Lönnbacken stärker kapitalbasen

Bolag Lönnbackens ägare skjuter till mer pengar, vilket innebär att bolagets investeringskapacitet höjs från 3,5 till 4,5 miljarder kronor.


Lönnbacken köper av Peab

Transaktioner Lönnbacken köper två fastigheter av Peab, en i Visby och en i Ystad.


Lönnbacken köper i Dalarna

Transaktioner Lönnbacken köper åtta fastigheter av Svenskt Fastighetskapital, ett helägt dotterbolag till Nordisk Renting.


Amplion lägger ner i Sverige

Bolag Förvaltningsbolaget Amplion – ett dotterbolag till Catella – lägger ner sin svenska verksamhet. Bolaget ska fokusera på Finland.


Lönnbacken håller takten

Bolag För knappt ett år sedan bildades Lönnbacken Fastigheter av AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa. Målsättningen var att bygga upp en portfölj om två miljarder kronor inom tre år. Ett mål som håller.
- Vi är en god bit på väg, säger Lönnbackens vd Magnus Edlund.