Image
Diös utvecklar kvarteret Vale.

Diös utvecklar i centrala Umeå

Bygg/Arkitektur Ett nytt stadskvarter, intill Vasaplan, med både bostäder och kontor är del av Fastighetsbolaget Diös utvecklingsplaner för centrala Umeå. Det nya kvarteret utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och ett blandat innehåll. Idag påbörjas samrådet för det framtagna förslaget.


Diös utvecklar i centrala Umeå.

Diös utvecklar Skvadronen i Umeå

Bygg/Arkitektur Diös planerar att utveckla två nya kvarter med bostäder och kommersiella lokaler, i området kallat Skvadronen, öster om Stadshuset mitt i centrala Umeå. I samband med det vill bolaget även utveckla befintligt parkeringshus och bygga ny fastighet i sydvästra hörnet mot Västra Esplanaden.


Diös har tecknat ett långt hyreskontrakt med Polisen om en ny polisstation i Umeå.

Diös bygger polisstation i Umeå

Uthyrning Polismyndigheten blir ny hyresgäst till Diös på Signalvägen i centrala Umeå. Diös kommer, tillsammans med Polisen, att bygga en av landets modernaste polisstationer med helt unik arkitektur. Det nya hyreskontraktet löper under en lång tid och inflyttning i de nya lokalerna sker preliminärt hösten 2022.


Diös utvecklar i Falun och förstärker i Skellefteå

Bolag Diös utvecklar lokaler till ny träningsanläggning i centrala Falun och skapar en egen affärsenhet i Skellefteå för att ytterligare fokusera på stadsutveckling i staden till vilken man rekryterar Maria Fjellström som affärschef.


Coworking-aktör till MVG-gallerian

Uthyrning House Be öppnar på 540 kvadratmeter hos Diös i MVG-gallerian i Umeå.


Diös i bytesaffär med Lerstenen

Transaktioner Diös Fastigheter förvärvar två centrala kommersiella fastigheter om totalt crika 6 500 kvadratmeter samt avyttrar två bostadsfastigheter om totalt cirka 6 500 kvadratmeter i en bytesaffär med Lerstenen. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 90 miljoner kronor.


Diös inleder planläggning av nyproduktion i centrala Umeå

Bygg/Arkitektur "Ligger i linje med vision 2050 och kommunens planer att utveckla stan"


Diös vill påbörja planprocess i Skellefteå

Bygg/Arkitektur Diös vill påbörja en planprocess för fastigheten Polaris 8 i centrala Skellefteå. Syftet är att titta på möjligheten att utveckla fastigheten genom nyproduktion av både bostäder och kommersiella lokaler.


Diös hyr ut till Folksam

Uthyrning I november flyttar Folksam in i nya verksamhetsanpassade hos Diös på Nygatan i Umeå. Kontraktsvärdet på det femåriga gröna hyresavtalet är cirka nio miljoner kronor.


Diös Fastigheter hyr ut till CSN

Uthyrning Diös Fastigheter sluter ett sexårigt hyresavtal med CSN i Umeå. Kontraktsvärdet för avtalet som träder i kraft den 1 oktober är cirka tolv miljoner kronor.


Consultec tecknar 13-årigt hyresavtal med Diös

Uthyrning Consultec väljer att teckna ett 13-årigt hyresavtal i fastigheten Höken 2 på Storgatan 40 i Skellefteå. Hyresavtalet träder i kraft den 1 december 2014 och de centralt belägna kontorslokalerna omfattar 1 165 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet är 1,9 miljoner kronor.


Diös hyr ut i Umeå

Uthyrning Diös hyr ut 750 kvadratmeter till Sova, som öppnar i Ersboda handelsområde den 13 mars.


Diös hyr ut i Umeå

Uthyrning Diös hyr ut 1 050 kvadratmeter i Umeå till Hööks Hästsport och Ica.


Diös marknadsområdeschefer utsedda

Bolag Efter förvärvet av Norrvidden har nu Diös omorganiserats. Den nya organisationen bygger på sex geografiska marknadsområden. Cheferna för dessa är nu utsedda.