Image
Annica Ånäs.

Annica Ånäs lämnar JM:s styrelse

Bolag Med anledning av rekryteringar av personal bedömer företrädare för JM, att det föreligger risk för intressekonflikt mellan Annica Ånäs roll som styrelseledamot i JM och hennes roll som vd för Atrium Ljungberg. Annica Ånäs har därför valt att lämna JMs styrelse.


Ny styrelseordförande föreslås i JM

Bolag Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå Fredrik Persson som ny styrelseordförande inför årsstämman 2017. Lars Lundquist som varit styrelseordförande sedan 2005 har avböjt omval.


Hufvudstaden: Två nya styrelseledamöter

Bolag Liv Forhaug och Fredrik Persson föreslås som nya styrelseledamöter i Hufvudstaden.