Image
Stig Svedberg.

Tvättbjörnen köper på ny marknad

Transaktioner Stig Svedbergs Tvättbjörnen Fastigheter köper sina första fastigheter utanför Sundsvallsområdet, två fastigheter i Gävle. Säljare är Estea Sverigefastigheter 3 AB.


Per Torpare ansluter till Estea, där Johan Eriksson Rydermark är vd.

Estea rekryterar försäljningschef från Erik Penser

Karriär Estea rekryterar Per Torpare som försäljningschef. Han kommer senast från Erik Penser Bank, där han under fem år bland annat varit ansvarig för bankens tredjepartsförsäljning, förmögenhetsrådgivning och nykundsbearbetning.


Estea vill köpa Active Biotechs fastighet.

Estea på väg att köpa Active Biotechs fastighet

Transaktioner Estea har lagt ett icke-bindande bud på Active Biotechs fastighet Forskaren 1 i Lund på 275 miljoner kronor. Budet motsvarar fastighetens bokförda värde.


Estea köper hotell

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3, har förvärvat Knarrarnäs 10 i Kista. Fastigheten nyttjas i dag som hotell och drivs av Connect Hotels som också är säljare.


Estea köper i Eskilstuna

Transaktioner Estea Sverigefastigheter 3 AB köper fastigheten Namnsdagen 1 i Norra Munktellstaden i centrala Eskilstuna. På fastigheten kommer det totalt uppföras 164 lägenheter.


Estea säljer sista fastigheten i Logistic 5 A

Transaktioner Estea AB:s investeringsfond Estea Logistic Properties 5 AB säljer fastigheten Myrmalmen 10 i Örebro. Fastigheten är den sista i portföljen.


Estea säljer i Stockholm och Göteborg

Transaktioner Esteas investeringsfond, Estea Logistic Properties 5, säljer fastigheterna Veddesta 2:42 i Stockholm och Kobbegården 6:249 i Göteborg.


Estea säljer i Göteborg

Transaktioner Estea Logistic Properties 5 AB säljer en fastighet i Högsbo, Göteborg.


Oscar säljer förvaltningsfastighet i Älvsjö

Transaktioner Oscar säljer skolfastigheten Stora Mans 1 i Älvsjö till Estea för 220 miljoner kronor.


Estea köper i Stockholm

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 har köpt fastigheten Raseborg 1 i Stockholm av Schneidler-Företagen. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 12 300 kvadratmeter.


Estea säljer i Stockholm

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 säljer fastigheten Vreten 12 i Stockholm.


Prologis köper 77 000 kvadratmeter

Transaktioner Prologis köper fem fastigheter, sammanlagt 77 000 kvadratmeter logistik- och industrifastigheter, i Sverige av Estea Logistic Properties.


"Försäljningen är en del i hur vi ser på marknaden"

Bolag Estea storsäljer och utreder förutsättningarna för en nyemission. - Vi jobbar redan nu med att analysera nya potentiella förvärv, säger bolagets vd Johan Eriksson.


Estea storsäljer

Transaktioner Estea säljer via två olika investeringsfonder fem stycken fastigheter till en internationell aktör. Transaktionssumman för försäljningarna uppgår till 710 miljoner kronor.


Klövern köper Nyckeln i Nyköping

Transaktioner Klövern köper gallerian Nyckeln i centrala Nyköping av Estea Sverigefastigheter 2 för 190 miljoner kronor.


Estea köper i Norrtälje

Transaktioner Estea Sverigefastigheter 3 köper 4 733 kvadratmeter i Norrtälje.


Estea öppnar för riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Med stöd av mandat från den extra bolagsstämman den fjärde oktober har styrelsen gett förvaltaren Estea AB i uppdrag att utreda förutsättningar för en riktad nyemission till Estea Sverigefastigheter 3 AB.


Estea planerar miljardförsäljning

Bolag Estea undersöker möjligheterna att avyttra hela eller delar av innehaven i två av sina fonder.


Estea kompletteringsköper i Gävle

Transaktioner Estea köper fastighet med 3 855 kvadratmeter uthyrbar yta i Hemlingby köpcentrum.


Estea köper i Motala

Transaktioner Estea köper 3 000 kvadratmeter i Bråstorp handelsområde.