Image
bredäng, markanvisning

Folkhem vinner markanvisningstävling i Bredäng

Bygg/Arkitektur Folkhem har genom tävling tilldelats en markanvisning om 130 lägenheter längs Ålgrytevägen, ut mot naturreservatet i Bredäng, av Stockholms stad.


Magnolia ska fylla på med fler bostäder i Bredäng.

Magnolia får markanvisning för 400 nya bostäder

Bygg/Arkitektur Stor förtätning på gång i Söderort. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Hemsö utvecklar äldreboende i Bredäng för Attendo.

Hemsö utvecklar äldreboende i Bredäng

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar ett äldreboende, ett korttidsboende och ett LSS-boende i Bredäng, i södra Stockholm. För äldreboende har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Attendo. Den totala investeringen uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Byggstart sker under det första kvartalet 2023. Färdigställande sker det tredje kvartalet 2024.


Till vänster syns planområdet markerat i rött. Till höger en bild över området med Tempelriddarparken i mitten. Områden för föreslagen bebyggelse i cerise och gult område markerar område för föreslagen planläggning av parkmark.

Stena Fastigheter satsar på fler bostäder i Söderort

Bygg/Arkitektur Får markanvisning för att fylla på sina nuvarande tomträtter i Bredäng med fler bostäder. Fastighetssverige berättar mer.


Så ska ny stadsdel bygga bort barriärer

Bostäder En ny stadsdel med 1 100 nya bostäder i Söderort kan snart få klartecken i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.


300 nya studentbostäder i Bredäng

Bostäder Fastighetsnämnden förväntas på sammanträdet den 7 februari att besluta om att uppföra uppemot 300 tillfälliga studentbostäder i Bredäng.


Svenska Bostäder i miljardaffär

Transaktioner I en bytesaffär säljer Svenska Bostäder 1 052 lägenheter i Bredäng och Kärrtorp. Samtidigt köper bolaget 122 lägenheter i Hammarby Sjöstad.