Image

Stora Logistikdagen - 15 September 2022

Årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, logistikfastigheter!

15 september 2022

Ökad e-handel leder till ökat intresse för logistikfastigheter som är det segment på marknaden som har utvecklats bäst de senaste åren. Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna i segmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Logistikdagen 2022

09.00 Välkommen!
Anna Bellman, moderator
Gustaf Hermelin, sidekick, expertkommentator

09.15 Makroanalys
Krig, globala leveransproblem, kraftiga höjningar på råvarupriser, galopperande inflation, stigande räntor. Vi är i ett ovanligt makroekonomiskt läge – hur mår världen och Sverige för dagen och vad har vi att vänta oss framöver?
Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank

09.45 Analys – marknaden för logistik- och industrifastigheter

Efter många år av ett extremt fördelaktigt marknadsläge – extremt låga räntor och makrotrender som har gynnat e-handel – ser läget inte längre lika ljust ut, med galopperande inflation och stigande räntor. Hur ser marknadstrenderna ut för dagen och vad har vi att vänta oss framöver?
Amanda Welander, analyschef, CBRE


10.15 Analys – e-handelns första inbromsning

Handeln har länge befunnit sig i en transformation, där e-handeln successivt har tagit marknadsandelar på den fysiska handelns bekostnad – på fastighetsmarknaden har detta inneburit fördel logistik vs retailfastigheter. Pandemin förstärkte den här trenden, men i det nya inflationslandskapet post pandemin har e-handelsutvecklingen bromsat in. Hur ser läget för dagen ut och vad kommer att hända framåt?
Arne B Andersson, senior rådgivare, Svensk Digital Handel

10.40 Fika och mingelpaus

11.10 Intervju: Michiel van Veen (OBS! Intervjun hålls på engelska)
Som vd för UPS i Norden är Michiel van Veen en av nyckelpersonerna inom den svenska logistiksektorn. Hur ser han på utvecklingen för sektorn och framför allt på fastighetsfrågorna framöver?
Michiel van Veen, vd, UPS Norden och Irland

11.35 Panel: Investeringsläget

Värderingarna för de noterade logistikbolagen har kommit ner en bra bit sedan topparna runt årsskiftet. Samtidigt har priserna på direktmarknaden hållits uppe – hur ser ledande aktörer på marknadsläget för dagen?
Niklas Zuckerman, vd, Logistea
Arvid Lindqvist, analyschef, Catella
Matthias Kettelhoit, vd, Logicenters
 
12.00 Internationella trender – vad är på väg till Sverige? (Obs: Punkten hålls på engelska)

Logistiksektorn är i högsta grad internationell och trenderna som syns i de stora europeiska länderna kommer strax efteråt till Sverige. En av Europas mest välrenommerade fastighetsanalytiker ger här sin bild av hur förändrade konsumtionsvanor och andra faktorer styr flödena och ritar om logistikkartan.
Kevin Mofid, Head of Logistics & Industrial Research, Savills

12.30 Lunch och mingelpaus


13.30 Panel: Inte bara solceller på taken
Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare för fastighetsbranschen, inte minst för logistiksektorn, som historiskt inte har förknippats främst med hållbarhet. Hur arbetar de ledande aktörerna och hur ser trenderna ut?
Anders Johansson, affärs- och projektchef, Stendörren
Eva Sterner, Head of Development, Logicenters
Amanda Thynell, hållbarhetschef, Catena

 

13.55 Det effektiva flödet – den senaste tekniken

Lagerhantering blir en allt mer automatiserad och effektiv process – robotlösningarna utvecklas och logistikföretagens orderkapacitet, godshantering och leveranshastighet förbättras hela tiden. Här ges en rapport om nuläget: Så fungerar Sveriges mest effektiva lager i dag.
Thomas Karlsson, vd, Element Logic
Anders Bohlin, försäljningschef, Element Logic


14.20 Jätten kommer till Sverige

Panattoni, Europas största utvecklare av logistikytor, har tagit klivet in i Sverige och etablerat en svensk organisation, ledd av Fredrik Jagersjö Rosell. Hur ser satsningen och utmaningarna ut?

Fredrik Jagersjö Rosell, vd, Panattoni Sverige


14.40 Fika och mingelpaus

15.10 Analys: De globala leveranskedjorna – påverkan på Sverige

Störningar i de globala leveranskedjorna – till följd av till exempel pandemin, handelskonflikter och Rysslands krig i Ukraina – leder till produktionsstopp, förseningar och höjda priser. Leder detta till minskad efterfrågan på logistik när konsumenternas köpkraft minskar eller leder det till större efterfrågan när företagen ser fördelarna med större lagerhållning i Sverige? Hur ser läget ut och hur ser trenderna ut framåt?

Björn Wedin, handelspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

15.35 Vd-intervjun: Jörgen Eriksson

Catena är landets största fastighetsbolag inom logistiksegmentet med fastigheter om cirka två miljoner kvadratmeter i portföljen. Bolaget står starkt i en omvärld där marken gungar betänkligt för många andra företag och verksamheter. Hur ser vd:n Jörgen Eriksson på logistikmarknadens framtid; hur är det – finns det överhuvudtaget några moln på himlen?

Jörgen Eriksson, vd, Catena 

Stora Logistikdagen 2022

Var: Helio, GT 30 (Bond), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

När: 15 september 09.00–16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.
(Din anmälan är helt ombokningsbar fram till midnatt dagen innan eventet)


Ökad e-handel leder till ökat intresse för logistikfastigheter som är det segment på marknaden som har utvecklats bäst de senaste åren. Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna i segmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Arrangörer:Partners: