Image

Så räntekänsliga är fastighetsbolagen

Lista Med anledning av att Riksbanken återigen höjt styrräntan, den här gången med 0,75 procentenheter till 2,5 procent, så har Fastighetssverige tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad för att se hur räntekänsliga bolagen är. Här är hela listan.


Riksbankschefen Stefan Ingves.

Ingves farväl – 75 punkters höjning: "Inte varit med om i mannaminne"

Bolag Stefan Ingves sista drag som riksbankschef blev att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent – och han aviserade att höjningarna inte kommer sluta där utan sannolikt fortsätta även i februari och april nästa år. Fastighetssektorn på börsen reagerade positivt på beskedet med stora uppgångar för de flesta bolagen.


Botrygg inför räntegaranti för att stötta bostadsrättsköpare.

Botrygg inför räntegaranti för att stötta bostadsrättsköpare

Bostäder Den senaste tidens räntehöjningar har lett till att många bostadsrättsköpare riskerar höjda föreningsavgifter. Trots att kostnadskalkyler och ekonomiska planer hade en god räntemarginal vid tidpunkten för upprättandet har den senaste tidens räntehöjningar inneburit att många föreningars räntekostnader överstiger de budgeterade. Botrygg har därför kompletterat sitt trygghetspaket med en räntegaranti i alla bostadsrättsprojekt som är under uppförande.


Så räntekänsliga är fastighetsbolagen

Lista Med anledning av att Riksbanken höjt styrräntan med en procentenhet till 1,75 procent har Fastighetssverige tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad för att se hur räntekänsliga bolagen är. Här är hela listan.


Ilija Batljan.

SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor

Bolag SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent i slutet av andra kvartalet 2022 till 25 procent per dagens datum.


Så räntekänsliga är fastighetsbolagen

Lista Med anledning av att Riksbanken höjt styrräntan till 0,75 procent har Fastighetssverige tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad för att se hur räntekänsliga bolagen är. Här är hela listan.


Riksbankschefen Stefan Ingves.

Riksbanken: Lägre bostadspriser och minskat byggande framöver

Ekonomi/Finansiering Riksbanken höjer styrränta med 50 punkter, den enskilt största höjningen på 20 år. Riksbankschefen Stefan Ingves aviserar att tempot i höjningarna behöver öka givet den höga inflationen och räknar med att räntan ligger runt två procent i början av 2023. Samtidigt spår Riksbanken lägre bostadspriser framöver vilket kommer leda till minskat bostadsbyggande.


Riksbankschefen Stefan Ingves.

Ingves efter beskedet: "Inflationstakten lär ligga runt sex procent i år"

Ekonomi/Finansiering För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent, och den kommer fortsätta att höjas ett antal gånger under året. Riksbankschefen Stefan Ingves ser beskedet som att man penningpolitiskt lättar på gasen snarare än att man bromsar in och bekräftar samtidigt att hushållen och företagen behöver vänja sig vid högre räntor de närmaste åren.


Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

Experten om ränteeffekten: "Faktiskt ganska gynnsamt för fastighetsbolagen"

Ekonomi/Finansiering Räntan kommer att stiga betänkligt de närmaste åren när Riksbanken försöker dämpa inflationen – torsdagens aviserade höjning till 0,25 procent är bara början. För fastighetsbolagen betyder den initiala höjningen ganska lite enligt sparekonomen Joakim Bornold på Söderberg & Partners, som hintar om att det nuvarande klimatet faktiskt kan vara ganska gynnsamt för fastighetsbolagen. Det finns dock också värre scenarion som kan inträffa.


Fastighetsägarna: Lugnare höjningar i höst

Sverige Riksbanken höjde som väntat reporäntan till 1,75 procent på tisdagens penningpolitiska möte. Enligt Fastighetsägarna kommer dock höjningstakten att mattas av betydligt efter sommaren.


Fastighetsägarna:
Höj inte räntan för snabbt

Sverige I morgon förväntas Riksbanken höja styrräntan igen. Men Fastighetsägarna menar att det är onödigt och olyckligt med snabbare räntehöjningar.