Image

Eklandia köper två fastigheter i Tagene

Transaktioner Eklandia stärker närvaron i Tagene, Göteborg genom köp av industrifastigheterna Kärra 75:2 och 75:4 för 127 miljoner kronor.


Vätterleden köper i Sisjön

Transaktioner Vätterleden köper en kontorsfastighet, omfattande 4 200 kvadratmeter i Sisjön, Göteborg.


Variant köper i Lund

Transaktioner Variant köper fastigheten Saturnus 29 i Lund av NAPF Malmö II. Köpeskillingen uppgår till 30,5 miljoner kronor.


Valad säljer fastighet i Sisjön

Transaktioner A&P Fastighetstransaktioner har för NAPF Sisjön AB genom Valad’s räkning sålt fastigheten Kobbegården 16:38 i Göteborg.


Niam köper 33 500 kvadratmeter

Transaktioner Niam fond V köper en 33 500 kvadratmeter stor kombinerad industri- och kontorsfastighet i Stockholm från NAPF Sweden AB, som förvaltas av Valad.


Norama köper i Malmö

Transaktioner Norama köper fastigheterna Matildehem 7 och 10 i Malmö. Säljare är NAPF Sweden.