Image
Michael Moschewitz.

Genova köper två fastigheter i Norrtälje

Transaktioner Genova köper fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje, belägna i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Jungfrun 4 i Norrtälje. Fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvadratmeter där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Michael Moschewitz

Genova förvärvar nyproducerad fastighet i Stockholm

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:28 i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om 94,5 miljoner kronor.


Genova utökar samarbetet med Green Group genom förvärv av projektfastigheter i Järfälla

Transaktioner Genova och Green Group utökar sitt samarbete genom att förvärva fastigheterna Veddesta 1:20 och Veddesta 1:29 som ligger i direkt anslutning till varandra inom utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 115 miljoner kronor. Genova har sedan december 2021 ett joint venture-bolag "Greenova" med Green Group som utgörs av tre fastigheter i Åkersberga.


Michael Moschewitz.

Genova i strategisk bytesaffär med ADR

Transaktioner Genova har avtalat om en bytestransaktion med ADR Fastigheter där Genova avyttrar fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 214,5 miljoner kronor och samtidigt förvärvar en portfölj med fastigheter i Storstockholm, Nyköping och Hallstahammar till ett underliggande fastighetsvärde om 104 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova hyr ut och förlänger hyresavtal på 9 600 kvadratmeter

Uthyrning Genova har hyrt ut och förlängt hyresavtal i Lund, Uppsala, Nacka och Gävle. Det totala hyresvärdet som sträcker sig över hela hyresperioderna för samtliga avtal uppgår till cirka 110 miljoner kronor och genereras över en period om cirka 7,3 år. Genovas investeringsåtagande uppgår till totalt cirka 8,9 miljoner kronor.


Genova och Green Group bildar JV

Bolag Genova ingår joint venture-bolag med Green Group och tar ett samlat grepp om entréområdet till Åkersberga centrum.


Michael Moschewitz.

Genova utvecklar i Uppsala

Bygg/Arkitektur Genova har vunnit en anbudstävling tillsammans med Coop Butiker och Stormarknader gällande utveckling av bostäder, en livsmedelsbutik och centrumlokaler i anslutning till ett nytt stadsdelstorg söder om Gunsta i Uppsala kommun. Den planerade utvecklingen kommer utgöra en del av Södra Gunsta etapp 2 där kommunen planlägger för att utveckla marken med cirka 1 500 bostäder.


Michael Moschewitz.

Genova: Ökade intäkter – men oförändrat förvaltningsresultat per aktie

Bolag Genovas hyresintäkter ökade med 45 procent i Q3.


Michael Moschewitz.

Genova utökar byggrätt i Skarpnäck genom markanvisning

Bygg/Arkitektur Med högt ställda hållbarhetsambitioner skapar Genova en ny entré till Skarpnäck från Tyresövägen och tar ett helhetsgrepp för den planerade utvecklingen av en ny stadsdel. Genova äger sedan tidigare fastigheterna Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 och har nu tecknat ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad för att utöka byggrätten.


Michael Moschewitz.

Genova hyr ut närmare 4 500 kvadratmeter

Uthyrning Genova förvärvade i maj 2021 projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om totalt cirka 14 000 kvadratmeter uthyrbar yta för lager och logistik. Sedan förvärvet har Genova framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om cirka 4 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 6 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova förvärvar hälften av Järngrinden – genomför riktad nyemission på 288 miljoner

Transaktioner Genova Property förvärvar 50 procent av Järngrinden för 562,5 miljoner kronor. Affären delfinansieras med pengar från en genomförd riktad nyemission på 288 miljoner kronor i Genova Property.


Michael Moschewitz.

Moschewitz: "Vi är fortsatt opportunistiska"

Bolag Helheten är det Genovas vd Michael Moschewitz är mest nöjd med efter att bolaget lämnat årets andra kvartalsrapport. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets kommande planer.


Michael Moschewitz.

Genova: Kraftiga ökningar av substansvärde och förvaltningsresultat

Bolag Genova når 64,76 kronor per aktie i substansvärde i Q2-rapporten.


Michael Moschewitz.

Moschewitz: "Vi kommer öka takten ytterligare under året"

Bolag Genovas vd Michael Moschewitz är helnöjd med bolagets mycket aktiva första kvartal 2021 och berättar för Fastighetssverige att man satsar på att öka antalet lägenheter i produktion ytterligare under året.


Michael Moschewitz.

Genova fortsätter öka lönsamheten

Bolag Genova gjorde ett starkt första kvartal där påverkan från pandemin fortsatt var mycket begränsad. Hyresintäkterna ökade med 18 procent och förvaltningsresultatet ökade med 14 procent.


Michael Moschewitz.

Genova köper samhällsfastigheter för 970 miljoner

Transaktioner Genova köper en portfölj med fyra samhällsfastigheter i Storstockholm av Profi.


Michael Moschewitz.

Genova: Stark utveckling och viktiga tillväxtsteg

Bolag Genova presenterar ett starkt bokslut där bland annat förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 miljoner kronor (40,8).


Michael Moschewitz.

Efter senaste uthyrningarna – Genova siktar på hög aktivitet 2021

Bolag Bolagets vd Michael Moschewitz beskriver uthyrningsläget och målar upp den stora tillväxtambitionen för 2021.


Michael Moschewitz.

Genova i flera byggstarter

Bygg/Arkitektur Genova ökar takten väsentligt i sin pågående byggnation av fastigheter för egen långsiktig förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i pågående projekt i Norrtälje.


Michael Moschewitz.

Genova säljer till Tvättbjörnen

Transaktioner Genova säljer fyra kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall till Stig Svedbergs Tvättbjörnen.