Image
Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter erbjuder externa hyresgäster rabatt. Västfastigheter äger bland annat Regionens hus i Göteborg.

Hyresrabatt för Västfastigheters externa hyresgäster

Bolag Västfastigheter kommer erbjuda rabatt på hyran till de av sina hyresgäster som omfattas av regeringens förordning om hyresrabatter. Det beslutade fastighetsnämnden på onsdagen.


Ny fastighetsdirektör i Västra Götaland

Karriär Lars Janson är ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen. Han efterträder Kjell Eriksson.