Image

Fabege fördubblar resultatet

Bolag Fabege resultat efter skatt för helåret 2016 uppgick till 7 107 miljoner kronor (3 232), en ökning med nära 120 procent. Ett resultat som till stor del beror på mycket goda marknadsförutsättningar med stigande hyresnivåer, stigande fastighetsvärden och fortsatt låga räntekostnader. 


Fabege finansierar sig grönt – igen

Ekonomi/Finansiering Fabege har emitterat 300 miljoner kronor i en treårig grön obligation via Svensk Fastighetsfinansiering.


Fabege hyr ut 4 100 kvadratmeter i Solna

Uthyrning Fabege har tecknat avtal med Snow Software AB som flyttar sitt svenska huvudkontor till Solna Business Park.


”Krävs en riktig käftsmäll”

Bolag Christian Hermelin om ett Fabege-år där affärerna gått bättre än väntat, hur man ska få Friends Arena lönsam och vad som krävs för att transaktionsvolymen ska avta.


Fabege köper Hagahuset av AFA

Transaktioner Köpeskillingen uppgår till 172 miljoner kronor och syftet med köpet är att utveckla ett hus med konceptet work-live-play.


Fler aktörer till Solna Business Park

Uthyrning Senast i raden är Trafikverket vars projekt Mälarbanan flyttar till Solna Business Park.


LISTA: Topparnas bolagsengagemang

Event En har engagerat sig i handbolls-EM, en annan satsar på naturenergi. Fastighetssverige har kartlagt fastighetshöjdarnas insyn i olika företag – och branscher.


”Klart det bekommer oss”

Bolag Friends Arenas ekonomiska problem ska räddas av Fabege och Erik Paulsson. Fastighetsprofilen tror att det går att vända mångmiljonförlust till vinst: ”Viktigt för hela svenska folket.”


Fabege i flera Solnaförvärv

Transaktioner Fabege köper ut flera aktörer från Friends Arena och äger nu 66 procent. Fabege köper även flera byggrätter och fastigheter av Peab i Solna.


Migrationsverket flyttar in i Grand Central

Uthyrning Migrationsverket samlar stora delar av region Stockholms verksamhet till Grand Central Sundbyberg. Hyresavtalet gäller cirka 17 000 kvadratmeter, av totalt 36 000 kvadratmeter i kontorsbyggnaden, och löper i minst sex år.  Hyresvärdet årligen är cirka 45 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske efter sommaren 2018.


Fabege lånar grönt – till bättre villkor

Ekonomi/Finansiering Danske Bank har utvecklat en ny typ av banklån som erbjuder bättre villkor för grön hållbar stadsutveckling.
- Det är ett trendbrott att finansmarknaden nu vaknat och även premierar hållbarhet, säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Miljardsäljer i Arenastaden

Transaktioner En internationell investerare köper Uarda 7 i Arenastaden av Fabege för 1 184 miljoner kronor.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Fabege: Ökande hyrestillväxt och stigande värden

Bolag Fabeges resultat efter skatt för niomånadersperioden ökade till 4 346 miljoner kronor (2 054), motsvarande 26:28 kronor per aktie (12:42).


Fabege investerar 944 miljoner i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Fabege påbörjat ett större om- och tillbyggnadsprojektet för i Sundbyberg. Investeringen uppgår till 944 miljoner kronor och beräknas vara klart sommaren 2018. Den nya byggnaden går under namnet Grand Central Sundbyberg.


Fabege får 200 miljoner efter Profis försäljning

Bolag 2010 avyttrade Fabege ett fastighetsbestånd till Profi Fastigheter. Parterna har därefter gemensamt drivit ett detaljplanarbete för att möjliggöra utveckling av bostäder på två av fastigheterna. Profi Fastigheter har nu avtalat om genomförande av bostadsprojekt med tredje part vilket föranleder att en tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas till Fabege.


Fabege säljer i Gamla Stan

Transaktioner Fabege har sålt fastigheten Pan 1 i Gamla Stan till AB Parts & Paomees. 


Miljardresultat för Fabege under Q2

Bolag Stora orealiserade värdeuppgångar resulterade i ett Q2-resultat efter skatt på 1 065 miljoner kronor (830) för Fabege. Halvårsresultatet efter skatt blev hela 2 730 miljoner kronor (1 535).
Bolaget rapporterar om nya rekordhyresnivåer.


Fabege rekryterar affärsutvecklare

Bolag Fabege stärker kompetensen inom retail och anställer Magnus Smedmark som ny affärsutvecklare.