Image
Lena Boberg och Pål Aglen.

Alecta Fastigheter och Nordr vinner en av Stockholms stads största markanvisningar

Bygg/Arkitektur Alecta Fastigheter och Nordr tilldelas en av Stockholm stads största markanvisningar i Värtahamnen och får rollen som ankarbyggaktör. Genom realtidslabb som förenar klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation utvecklas morgondagens hållbara stad i Värtahamnen, Valparaiso. Tillsammans med Stockholms stad vill Alecta Fastigheter och Nordr, via det gemensamma bolaget Convea, ta ett helhetsgrepp.


Veidekke och Alecta i första gemensamt förvärv

Transaktioner Veidekke Bostad och Alecta startade 2013 bolaget Convea med ambitionen att utveckla bostäder.
Nu gör bolaget sitt första projektförvärv – 100-125 bostadsrätter på Valhallavägen.


Veidekke och Alecta bildar bolag

Bolag Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar det gemensamt ägda bolaget Convea och inleder ett samarbete för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Hyresrätterna skall ägas gemensamt av parterna.