Image
Ulf Wallén.

Acrinova köper i Burlöv

Transaktioner Acrinova köper fastigheten Burlöv Sunnanå 11:2. Det underliggande värdet uppgår till 31 miljoner kronor.


Ulf Wallén.

Acrinovas plan för att få fart på tillväxten

Bolag Listbyte och flera miljarder i fastighetsvärde står med på listan när Acrinova ska växa kraftigt framöver. För Fastighetssverige berättar bolagets vd Ulf Wallén om hur man ska lyckas med tillväxten och vilka utmaningar man ser på marknaden.


Ulf Wallén.

Styrelsen i Acrinova föreslår nya aktieslag och fondemission

Bolag Styrelsen i Acrinova föreslår att en extra bolagsstämma, som hålls den 1 mars, beslutar om en bolagsordningsändring innebärande att bolagets aktier kan ges ut i två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier.


Ulf Wallén.

Acrinova bygger klimatneutral fastighet och får statligt investeringsstöd

Bygg/Arkitektur Acrinova har fått besked om att länsstyrelsen beviljar investeringsstöd om totalt 35,2 miljoner kronor för uppförande av flerbostadshus i Trelleborg. Stödet avser fastigheten Euron 2.


Trelleborg.

Acrinova köper två fastigheter i Trelleborg

Transaktioner Acrinova har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 i Trelleborg.


Metallgatan.

Acrinova avyttrar fastighet

Bolag Acrinova avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 på Metallgatan 6 i Ängelholm.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Malmö och Åstorp

Transaktioner Acrinova köper en industrifastighet i Toftanäs, Malmö och utvecklingsmark i Åstorp.


Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet.

Acrinova har inte sett några större negativa effekter kopplade till corona

Bolag "När jag blickar tillbaka på den gånga perioden noterar jag att det andra kvartalet 2020 inte liknat något annat kvartal", säger företagets vd Ulf Wallén.


Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet.

Acrinova köper i Malmö

Transaktioner Acrinova köper en vakant fastighet på Toftanäsområdet i Malmö.


Kamaxeln.

Acrinova förvärvar fastighet

Bolag Företaget förvärvar fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö.


Ulf Wallén.

Acrinova står stadigt – trots avbruten emission

Bolag Acrinova har beslutat att avbryta sin planerade nyemission med anledning av det rådande marknadsläget. För Fastighetssverige berättar vd:n Ulf Wallén om hur beslutet påverkar bolaget under 2020 och hur han ser på turbulensen som orsakats av coronapandemin.


Ulf Wallén.

Acrinova avbryter riktad nyemission

Bolag Acrinova har, med anledning av rådande marknadsförhållanden, beslutat att avbryta bolagets pågående riktade nyemission. Beslutet påverkar Acrinovas expansionsstrategi på kort sikt men inte bolagets kommunicerade målsättningar.


MVB bygger åt Acrinova

MVB bygger åt Acrinova

Bygg/Arkitektur Acrinova har gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet vid norra infarten i Trelleborg.


Ulf Wallén.

Acrinovas spridningsemission övertecknad – tillförs 26,3 miljoner

Bolag Acrinova får 3 650 nya aktieägare i samband med spridningsemissionen.


Ulf Wallén.

Acrinova köper för 100 miljoner i Höör

Transaktioner Acrinova köper fastigheten Höör Hällbo 17 av Hellasvägen Invest för 100 miljoner kronor.


Ulf Wallén.

Acrinova säljer i Malmö

Transaktioner Acrinova, som i dag börjar handlas på First North Premier, säljer fastigheten Grimskaftet 1 i Malmö kommun till Norama Real Estate AB.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Staffanstorp

Transaktioner Acrinova köper en fastighet i Staffanstorp och betalar delvis med nyemitterade aktier.


Ulf Wallén.

"Vi växer så otroligt mycket nu"

Bolag Acrinova växer så det knakar och vd:n Ulf Wallén hyser stort hopp om att bolaget ska nå målet om ett fastighetsvärde på 1,5 miljard till 2022. Inför den stundande noteringen på First North Premier berättar han för Fastighetssverige om vad listbytet betyder för bolaget och dess expansiva utvecklingsresa.


Ulf Wallén.

Acrinova nyemitterar och köper i Helsingborg

Bolag Acrinova trycker nya aktier och köper en fastighet i Helsingborg.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Helsingborg

Transaktioner Acrinova har ingått avtal med Inslipargruppen i Helsingborg AB om förvärv av fastigheten Carnot 10 i Helsingborgs kommun. Köpeskillingen är 40 miljoner kronor.