Hem » Branschguiden » Ägare/investerare

Fastighetssveriges Branschguide

Ägare/investerare


Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter utvecklar, äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Bonnier Fastigheter, som är helägt av familjen Bon...


Brinova

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksa...


Brunswick Real Estate AB

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning inom fastighetsinvesteringar och kred...


Castellum AB

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvuds...


Catena AB

Raka spåret till smartare logistik På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer ...


Cernera

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag bygger vi morgondagens bostäder i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar och...


Corem Property Group

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att...


Elof Hansson Fastigheter AB

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag i Göteborg, som bygger vidare på 120 års tradition av att se och ta vara på affärsmöjligheter....


Fabege AB

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och förvaltning av kontorslokaler. Vi erbjude...


Fastator

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn so...


Fastighets AB L E Lundberg

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna ...


Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter ...


Fastpartner AB

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cas...


Genesta

Genesta är ett oberoende fondbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter på den nordiska marknaden. Med våra fonder kan institutionella inves...


HEBA Fastighets AB

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina ...


Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Som specia...


Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter f...


Hufvudstaden AB

Hufvudstaden has long experience of preserving and developing properties. The company was founded in 1915 and was listed on the Stockholm Stock Exc...


Husvärden AB

Husvärden är ett personligt fastighetsbolag som äger, bygger och förvaltar. Senaste tillskottet i vårt fastighetsbestånd är inflyttningsklara hyres...


Ihus

AB Uppsala kommuns Industrihus, eller som vi kallar oss, Ihus, är ett fristående aktiebolag som ingår i Uppsala kommun. Bolaget grundades 1972 och ...


K2A

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar o...


Kungsleden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi ...


Lantmännen Fastigheter AB

Lantmännen Fastigheter ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från j...


Lejonfastigheter

Lejonfastigheter bygger, underhåller och förvaltar hållbara, kreativa, trygga och pedagogiska miljöer så att fler ska trivas, få plats, få inspirat...


Logicenters

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters...


NREP

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by ...


Niam AB

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordis...


Offentliga Hus

Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med det allmänna som fortsatt hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i roll...


Profi Fastigheter

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar en total yta på ca ...


Prologis Norden

Prologis, med huvudkontor i USA, är den ledande globala leverantören av logistikfastigheter. Företaget äger och förvaltar omkring 63,9 miljoner kva...


Rikshem AB

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. D...


Storebrand

Storebrand Kapitalförvaltning - Storebrand Asset Management AS - är ett helägt dotterbolag till Storebrand ASA. Vårt mål är att våra produkter ska ...


Victoria Park AB

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett...


Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sver...