Image
Zsolt Kohalmi.

Pictet stänger fastighetsfond på 700 miljoner euro

Bolag Pictet Alternative Advisors SA (PAA), som är Pictet Groups helägda alternativa investmentbolag, har stängt sin första fastighetsfond, Elevation I. Den övertecknade fonden stängdes på 700 miljoner euro. Fonden tillämpar en value-add-strategi och har redan förvärvat tre logistiskfastigheter i Stor-Londonregionen och en mångfunktionell fastighet i Madrid. Bolaget har även siktet inställt på Norden.


Zsolt Kohalmi.

Pictet lanserar Europafond – leds av fd Starwood-topp

Bolag Pictet Alternative Advisors lanserar en fond för direkta investeringar i fastigheter i Europa. Den nya fonden kommer förvaltas av ett team om 14 personer placerade på sex kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Luxemburg och Schweiz. Förvaltningsteamet kommer ledas av Zsolt Kohalmi som har över 20 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och som nu lämnar Starwood Capital där han varit Head of Acquisitions i Europa.


Newsflash

Internationell
aktör i rekordaffär

Transaktioner Hela Sveareal, samt norska DNB NOR Eiendomsinvest I (Fortin), säljs till en internationell investerare i årets största affär värd cirka 11,5 miljarder kronor.


Zsolt Kohalmi, Rikke Lykke och Thomas Völker.

Internationella aktörer på Fastighetsmarknadsdagen

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm Stockholm betraktas som en nyckelmarknad i Norden bland internationella aktörer. På Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm den 18/11 träffar du några av dem.