Image

Castellums Stockholmskontor Well-certifieras

Energi/miljö Castellum är först i Sverige att certifiera ett kontor enligt The International Well Building Standard nivå Guld.