Image

De ska utveckla Forsåker-området i Mölndal

Bygg/Arkitektur Sex företag bildar, tillsammans med kommunala Mölndala, ett konsortium som ska stå för utvecklingen av Forsåker-området i Mölndal.


Wallenstam köper centralt i Göteborg

Transaktioner Wallenstam köper nio kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstad.


Wallenstam beslutar om återköp

Bolag Vid Wallenstams årsstämma beslutades att bolaget ska kunna återköpa egna aktier.


Lägre förvaltningsresultat för Wallenstam

Bolag Den stora försäljningen i somras och en kall och snörik vinter gör att Wallenstams förvaltningsresultat blir lägre än förra året.


Wallenstam borrar på Avenyn

Energi/miljö Fastigheten Avenyn 29-35 i Göteborg kommer att bli helt koldioxidfri. Med hjälp av ett 40-tal hål som borras ner till 300 meters djup i berglagret hämtas geoenergi till en energicentral som i sin tur drivs av Wallenstams vindkraftsel.
- Det är ett utmanande projekt men det ger samtidigt goda vinster för såväl miljön, våra hyresgäster som staden, säger Thomas Dahl, vice vd på Wallenstam.


Wallenstam investerar i solcellsbolag

Bolag Wallenstam har gått in som delägare i solcellsbolaget Exeger (före detta NLAB Solar).


Wallenstam får markanvisning i Västberga

Bygg/Arkitektur NCC har tvingats återlämna sin markanvisning för 150 bostadsrätter vid Solberga Bollplan och nu får Wallenstam i stället ta över markanvisningen för fastigheten Västberga 1:1.


Wallenstam hyr ut i Göteborg

Uthyrning Wallenstam hyr ut sammanlagt 9 000 kvadratmeter till nio olika hyresgäster på Ekelundsgatan/Kungsgatan i centrala Göteborg.


Nedskrivningar om 100 miljoner för vindkraftverk

Bolag Wallenstam skriver ner värdet för några av sina vindkraftverk med sammanlagt 100 miljoner kronor.


Planerar att investera två miljarder

Bolag Wallenstam planerar att investera cirka två miljarder kronor under 2013, varav cirka hälften avser nyproduktion.


Stor resultatökning för Wallenstam

Bolag Värdeökningar och sänkt bolagsskatt ger Wallenstam ett resultat efter skatt på nästan två miljarder kronor för helåret 2012.
Bolaget höjer utdelningen till 1,25 kronor per aktie (1,20).

Nedskrivningar om 100 miljoner för vindkraftverk

Bolag Wallenstam skriver ner värdet för några av sina vindkraftverk med sammanlagt 100 miljoner kronor.

Planerar att investera två miljarder

Bolag Wallenstam planerar att investera cirka två miljarder kronor under 2013, varav cirka hälften avser nyproduktion.


Målet nått: Wallenstam självförsörjande på förnybar energi

Energi/miljö 2006 inleddes Wallenstams vindkraftssatsning. Nu är målet nått – Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi.


Wallenstam tecknar avsiktsförklaring med Nacka kommun

Bygg/Arkitektur I ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Nacka kommun och Wallenstam har en vision för Älta utvecklats. En avsiktsförklaring samt ett programavtal gällande kommande byggrätter för Wallenstam har undertecknats.


AF bygg uppför Glasiären i Kvillebäcken

Bygg/Arkitektur AF Bygg köper den sista byggrätten i Nya Kvillebäcken i Göteborg.
Bolaget ska uppföra den 13 000 kvadratmeter stora Glasiären, ett spektakulärt hus för butiker, gym och kontor.


Wallenstam bygger om och till på Avenyn

Bygg/Arkitektur I april planerar Wallenstam att starta ombyggnationen av Avenyn 29-35 och Teatergatan 30-36 i Göteborg.


Wallenstam byggstartar i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur I dag tas det först spadtaget för Wallenstams två nya fastigheter vid Tuletorget i Sundbyberg. De två 16-våningshusen med totalt 180 lägenheter har en planerad säljstart sommaren 2014 och beräknas vara inflyttningsklara sista kvartalet samma år.


Wallenstam vann Guldmyranmålet

Juridik Kammarrätten har gett Wallenstam rätt i det så kallade Guldmyranmålet.
– Ett glädjande och efterlängtat besked som jag tror ger en positiv effekt för hela branschen, säger vd Hans Wallenstam.


Wallenstam planerar att investera två miljarder

Bolag Wallenstam planerar för investeringar om två miljarder kronor under 2013. Ungefär hälften av investeringarna avser nyproduktion.


Wallenstam i vindkraftaffärer

Bolag Wallenstam köper tre driftsatta vindkraftverk samt ett projekt med tillstånd för upp till sju verk av Eolus och säljer samtidigt vindkraftsprojekten Långmarken i Kristinehamns kommun och Amnehärad i Gullspångs kommun till Eolus. Wallenstams nettoinvestering uppgår till 87 miljoner kronor.


De har börsens bästa ledning

Bolag I Leimdörfers rapport The rental peak – promise or peril ger 76 asset managers sin syn på de börsnoterade fastighetsbolagens management. Här är hela rankinglistan.