Image
Richard Damberg, ekonom på UC.

UC: Konkurserna minskar i juni – men stor osäkerhet framåt

Sverige UC:s statistik visar att konkurserna i juni minskar med tio procent jämfört med samma månad i fjol. Även stora branscher följer trenden, förutom hotell- och restaurangbranschen där konkurserna fortsatt ökar. Coronavårens extremt kraftiga konkursökningar är således över. Däremot råder stor osäkerhet inför hösten och de konsekvenser pandemin för med sig.


Richard Damberg, kreditexpert på UC.

UC: Första konkursvågen över och kortvarig stabilisering är att vänta

Sverige UC:s statistik visar att de kraftiga konkursökningar landet har upplevt de senaste månaderna är över. Konkurserna är åter på normala nivåer. I maj ökar antalet konkurser med fem procent jämfört med maj i fjol. Inom byggindustrin minskar antalet konkurser med 22 procent, då 2,8 bolag per dag gick i konkurs i maj jämfört med 3,5 bolag per dag i maj 2019. Den bransch som inte följer trenden är hotell- och restaurangbranschen. Där ökar fortfarande konkurser, i maj med 54 procent jämfört med maj i fjol.


Richard Damberg, kreditexpert på UC.

Kreditexperten: Värsta konkursvågen ligger framför oss

Ekonomi/Finansiering UC:s senaste statistik visar att konkurserna i landet ökat med 30 procent i april jämfört med samma månad 2019. Hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln är fortsatt hårt utsatta och enligt UC:s ekonom Richard Damberg kommer det sannolikt bara bli värre de kommande månaderna. Fastighetssverige berättar mer.


Richard Damberg, ekonom på UC.

UC: 3,5 hotell- och restaurangkonkurser om dagen i april

Sverige UC:s statistik visar på fortsatt kraftiga konkursökningar i april månad. Konkurserna i landet ökat med 30 procent i april, jämfört med april i fjol. Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 159 procent jämfört med samma månad i fjol. Hela 3,5 aktiebolag om dagen gick i konkurs inom segmentet jämfört med 1,2 i fjol. Inom detaljhandeln ökar konkurserna med 56 procent jämfört med april i fjol.


Richard Damberg, ekonom på UC.

Hotell- och restaurangkonkurserna upp 123 procent

Sverige UC:s statistik visar på kraftiga konkursökningar i mars månad, som en konsekvens av coronavirusets utbredning i Sverige och i världen. Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 123 procent jämfört med samma månad i fjol. I transportsektorn ökar konkurserna med 105 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har konkurserna totalt i landet ökat med nio procent jämfört med samma period 2019.


Richard Damberg, ekonom på UC, om hur konkurserna kommer öka i spåren av coronapandemin.

UC om dystra trenden – väntar sig konkursvåg

Ekonomi/Finansiering UC har aldrig tidigare gått ut med extra konkursstatistik mitt i en pågående månad – men det akuta läget inom hotell- och restaurangbranschen saknar också motstycke i historien. Branschens företag blöder och Richard Damberg, ekonom på UC, väntar sig en konkursvåg framöver. Fastighetssverige berättar mer om de dystra siffrorna och prognosen för de utsatta segmenten.


Richard Damberg, kreditexpert på UC.

Kreditexperten om konkurserna: "Då får fastighetsbolagen problem"

Ekonomi/Finansiering I takt med att allt fler butikslokaler står tomma är det bara en tidsfråga innan krisen i detaljhandeln når fastighetsbranschen, det tror Richard Damberg, ekonom och kreditexpert på UC. För Fastighetssverige berättar han mer om branschernas konkursproblematik och om coronavirusets eventuella påverkan den närmsta tiden.


Richard Damberg, ekonom på UC.

UC: Transportkonkurser upp – kan påverkas negativt av corona

Bolag UC:s statistik visar att konkurserna ökar med elva procent i februari jämfört med februari i fjol. Konkurserna inom transportsektorn, som kan påverkas av coronaviruset spridning i världen, har ökat med 17 procent. Även konkurser bland enskilda firmor ökar, hittills i år med 27 procent.


UC: Var fjärde bolag i konkurs misstänks vara oseriöst

Bolag Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med sju procent i december månad. Totalt sett under 2019 har konkurserna varken ökat eller minskat jämfört med 2018. UC:s analys av konkurserna under 2019 visar att ett av fyra bolag i konkurs uppvisar tydliga indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende. Samtidigt som det är svårt att överleva som nystartat företag idag då var femte bolag yngre än tre år går i konkurs.


UC: Konkurserna ökar och detaljhandelns negativa utveckling fortsätter

Handel Färsk statistik från UC visar att konkurserna ökar med åtta procent i oktober månad jämfört med samma månad i fjol. Särskilt tufft är det för detaljhandeln, där konkurserna fortsätter att öka, i oktober månad med tolv procent.


Detaljhandelskonkurserna ökar med 44 procent jämfört med förra året.

UC: Dyster konkursutveckling för detaljhandeln

Ekonomi/Finansiering Färsk statistik från UC visar att konkurserna ökar med tio procent i september månad jämfört med samma månad i fjol. Därmed bryts den positiva konkursutvecklingen UC har sett hittills i år. Totalt sett i år har konkurserna minskat med 1 procent.


Konkurserna ökar, främst inom detaljhandeln.

UC: Kraftig ökning av konkurserna i detaljhandeln

Handel Färsk statistik från UC visar att konkurserna inom detaljhandeln ökar med 30 procent i maj. Hittills i år har konkurserna inom segmentet ökat med 18 procent. I hela landet minskar konkurserna med 9 procent för maj månad.


konkurser

UC: många byggkonkurser i Stockholm

Bolag Antalet konkurser fortsätter att öka. I landets största län Stockholm stiger antalet konkurser i februari med 14 procent. I Västra Götaland ser UC en ökning om 32 procent och i Skåne län med 5 procent. Jämför man årets första två månader med samma period föregående år ökar antalet konkurser i Sverige med totalt 7 procent.


Konkurserna ökade under 2018 enligt UC.

UC: Fler konkurser och oseriösa företag

Sverige Konkursåret 2018 summeras med ökat antal konkurser i samtliga branscher. Jämfört med 2017 ökar antalet företagskonkurser med 13 procent under 2018, enligt UC.


UC: Färre konkurser i detaljhandeln

Handel Oktober månads konkursstatistik visar en stärkt detaljhandel. Totalt sett minskar antalet konkurser med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Andra branscher såsom byggbranschen tampas å andra sidan fortsatt med konkursökningar.


Tio procent fler byggkonkurser under 2017

Sverige Antalet svenska företagskonkurser minskade med tre procent under 2017 jämfört med 2016. Byggbranschen utmärker sig negativt med en tioprocentig ökning.


UC: Företagskonkurserna ökar med fyra procent

Ekonomi/Finansiering Årets andra månad innebär en marginell ökning av de svenska företagskonkurserna. Konkursstatistiken från UC visar plus fyra procent och sammantaget i år ser man en ökning på 17 procent.


Trendbrott: Konkurserna ökar

Sverige Statistik från UC visar att antalet företagskonkurser i januari konsekvent har minskat sedan 2013 – fram tills nu. I år är det för första gången på fyra år en ökning i antal konkurser i januari.


Företagskonkurserna minskade med åtta procent

Ekonomi/Finansiering Företagskonkurserna i Sverige minskade med åtta procent för helåret 2015. I december minskade de också jämfört med samma månad året före.


Fortsatt minskande antal företagskonkurser

Ekonomi/Finansiering Företagskonkurserna minskade i november med fem procent jämfört med samma månad 2014.