Svenska Bostadsfonden köper i Hörby

Transaktioner Svenska Bostadsfonden köper en bostadsportfölj om åtta fastigheter i Hörby.


Amasten säljer i Helsingborg

Transaktioner Amasten har, via dotterbolag, tecknat avtal om en avyttring av fastigheten Sleipner 6 i Helsingborg. Köpare är Svenska Bostadsfonden via dotterbolag.


Riksbyggen får förnyat förvaltningsavtal

Bolag Riksbyggen har fått förnyat förtroende hos Svenska Bostadsfonden att sköta drift och skötsel av deras cirka 80 fastigheter på 21 orter.


Svenska Bostadsfonden köper för drygt en halv miljard

Transaktioner Svenska Bostadsfondens institutionsfonder har köpt drygt 330 lägenheter i södra Sverige. Förvärvet har en mix av fastigheter med stabila kassaflöden, fastigheter med en mer värdehöjande profil samt uppgraderingsprojekt.


Svenska Bostadsfonden genomför nyemission

Bolag Svenska Bostadsfonden genomför nyemission för att kunna köpa fler fastigheter till bolaget.


Svenska Bostadsfonden köper 115 lägenheter

Transaktioner Svenska Bostadsfonden 14 AB köper 115 lägenheter i Osby och Borgholm.


Svenska Bostadsfonden köper nytt i Laholm

Transaktioner Efter att tidigare har investerat i Laholm fortsätter Svenska Bostadsfonden sin satsning i staden. Nu köper man 49 lägenheter av Laholmshem.


Svenska Bostadsfonden säljer i Växjö

Transaktioner Svenska Bostadsfonden 11 AB har sålt fastigheten Harsyran 12 i Växjö, som består av fem byggnader med totalt 68 lägenheter och en total yta uppgående till 4 579 kvadratmeter. Köpare är Studentbostäder i Växjö AB.


Svenska Bostadsfonden lanserar börsnoterad fond

Bolag Svenska Bostadsfonden 14 AB noteras på NGM Nordic AIF. Teckningsperioden är igång och avslutas den 23 juni.


Svenska Bostadsfonden säljer i Växjö

Transaktioner Svenska Bostadsfonden har sålt fastigheten Olivsnäckan 1 i Växjö till Brf Olivsnäckan 1. Fastigheten består av 22 lägenheter med en total yta om 2 270 kvadratmeter.


Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Transaktioner Svenska Bostadsfonden har köpt fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad.


Svenska Bostadsfonden säljer sista innehaven i Söderköping

Transaktioner Svenska Bostadsfonden har sålt fastigheterna Mörten 4 och Pilgrimen 12 till Hillmann Fastigheter AB.


Svenska Bostadsfonden säljer i Stockholm

Transaktioner Svenska Bostadsfonden säljer fastigheten Maskrosen 3 i Stockholm för cirka 68 miljoner kronor.


Svenska Bostadsfonden köper i Kalmar

Transaktioner Svenska Bostadsfonden köper Fältskären 6 i Kalmar av tre privatpersoner.


Svenska Bostadsfonden säljer i Växjö

Transaktioner Svenska Bostadsfonden har sålt fastigheten Svalan 9 i Växjö. Fastigheten består av nio lägenheter och två lokaler på en total yta om 819 kvadratmeter.


Svenska Bostadsfonden får AIFM-tillstånd

Bolag Finansinspektionen har beslutat att ge Svenska Bostadsfonden tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder inom ramen för AIFM-direktivet. Därmed blir bolaget en av de första fastighetsfonderna att erhålla AIFM-tillstånd i Sverige.


Åsa Linder lämnar JLL - går till svenskt fondbolag

Karriär JLL:s analyschef Åsa Linder lämnar bolaget, och blir chef för transaktioner, analys och värdering på ett svenskt fastighetsfondbolag.
- Jag har varit på JLL i sex år och passerat 50-årsstrecket. Jag känner att om jag ska göra något annat så är det ett gyllene tillfälle nu, säger Åsa Linder till Fastighetssverige.


Svenska Bostadsfonden gav sjuprocentig avkastning

Bolag Svenska Bostadsfondens sju första fonder har genomgått eller genomgår nu exit med utbetalning i februari. Den genomsnittliga årsavkastningen har varit sju procent.


Svenska Bostadsfonden köper i Ystad

Transaktioner Svenska Bostadsfonden har köpt och tillträtt fastigheterna Schultz 4 & 5 i Ystad. Fastigheterna består av 66 lägenheter och en total yta om 4 153 kvadratmeter.


Svenska Bostadsfonden: Sålt allt i sju första fonderna

Bolag Svenska Bostadsfonden har nu sålt samtliga fastigheter i sina sju första fonder.