Image
Ett 20-tal nya restauranger och barer öppnar på Arlanda och Landvetter.

Storsatsning på Arlanda och Landvetter

Uthyrning Swedavia fortsätter att utveckla serviceutbudet på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Den nya marknadsplatsen öppnar med start 2023 på Arlanda och är av de största satsningarna någonsin på mat- och dryck på flygplatsen. I och med satsningen kommer Swedavias samarbetspartner SSP lansera ett 20-tal helt nya och välkända koncept för mat och dryck. Ytterligare mat- och dryck-koncept förväntas etableras efterhand av andra aktörer.


Ilija Batljan.

SBB ökar ytterligare i Amasten

Bolag SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris på 13,30 kronor per stamaktie av serie A.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB säljer sitt innehav i Amasten

Bolag SBB har för avsikt att sälja sina aktier i Amasten och har mottagit förvärvsåtaganden från investerare.
SBB äger cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Amasten.


Ny Virtual Reality-utbildning accelererar digitalisering inom byggbranschen

Sverige Behovet och användningen av Virtual Reality inom byggbranschen väntas accelerera under kommande år. Därför startas nu en av de allra första yrkeshögskoleutbildningarna till Virtual Reality-utvecklare.


Pandox tar nästa steg mot börsen

Bolag Pandox siktar på en börsnotering de närmaste veckorna.
Fastighetsvärdet är 27 miljarder kronor och substansvärdet 14,4 miljarder kronor, vilket innebär att det här är fastighetsbranschens klart största börsintroduktionen under de senaste åren.