Image

Så ser Kvalitenas strategi ut efter SBB

Transaktioner I våras sålde Kvalitena sina sista aktier i D Carnegie och i går gjorde man sig av med hela SBB-innehavet. För Fastighetssverige berättar bolagets vd, Knut Pousette, hur planen ser ut framöver. ”Blir mer direkt”.


SBB får rating B1 från Moody's

Ekonomi/Finansiering SBB har fått sin första publika rating från ett ledande kreditvärderingsinstitut; B1 med stabila utsikter från Moody's.


”Jag brukar rekommendera folk att få sparken”

Fredagsprofilen Vad är det bästa med att vara Ilija Batljan? Hur dags kliver han upp om morgnarna? Och vilken är egentligen den bästa affären han gjort? Det och mycket mer berättar han i veckans Fredagsprofilen.


SBB:s substansvärde över 9 kronor

Bolag SBB:s Q3-rapport visar på ett stabilt förvaltningsresultat och substansvärdet ökar från 8,44 i Q2-rapporten till 9,05 kronor.


SBB emitterar ytterligare hybridobligationer

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue.


Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson köper mer SBB-aktier

Bolag Fastpartners Sven-Olof Johanssons privata bolag Compactor har köpt SBB-aktier för cirka 75 miljoner kronor.


Klockan klämtar för preferensaktierna

Ekonomi/Finansiering I den senaste upplagan av kreditbarometern Credi noteras det att preferensaktier börjar tappa i popularitet. I dag reder Fastighetssverige ut varför "preffarna" kan ha passerat zenit.


SBB:s hybridobligation genomförd

Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget har nu genomfört sin emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor. Initialt emitterades 400 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 7,0% marginal fram till första inlösendagen, vilken infaller 5,5 år efter emissionsdagen.


SBB köper nio fastigheter i Huddinge

Transaktioner SBB har tecknat avtal om förvärv av nio samhällsfastigheter med offentlig verksamhet i Huddinge. Säljare är Huddinges kommunala fastighetsbolag Huge Fastigheter och SBB tillträder fastigheterna den 2 oktober.


”Det kommer att explodera”

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar SBB:s finanschef Rosel Ragnarsson vad som lockar med hybridobligationer, och varför hon tror att fler bolag kommer att haka på trenden.


SBB emitterar hybridobligationer

Ekonomi/Finansiering För ett par veckor sedan emitterade Balder hybridobligationer. Nu undersöker SBB förutsättningarna för samma slags finansiering.


SBB rekryterar från Oscar

Karriär Jenny Linghede har rekryterats som projektchef i Samhällsbyggnadsbolaget. Hon kommer närmast från Oscar Properties där hon varit senior projektledare.


SBB säljer byggrätter till Riksbyggen

Transaktioner I centrala Falun utvecklar Samhällsbyggnadsbolaget området Born till en levande stadsdel med 1 000 nya bostäder, samhällsservice och ett parkområde intill Faluån. Nu förvärvar Riksbyggen 13 000 kvadratmeter potentiella byggrätter för bostadsändamål i området av Samhällsbyggnadsbolaget.


En defensivare Batljan att vänta

Bolag Efter stor aktivitet på transaktionsmarknaden – det ska SBB Norden fokusera på nu.


SBB:s halvår: Resultat 2,93 per aktie

Bolag SBB redovisar ett halvårsresultat om 2,93 kronor per aktie, till följd av stora värdeförändringar. Substansvärdet EPRA NAV ligger på 8,44 kronor.


SBB och HSB utvecklar i Nyköping

Bygg/Arkitektur HSB Projektpartner och HSB Södermanland bildar ett gemensamt bolag med SBB för utveckling av 650-800 lägenheter i Nyköping.


SBB och HSB bygger 800 bostäder i Nyköping

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsbolaget i Norden säljer två fastigheter i Nyköping till ett nybildat joint venture mellan Samhälsbyggnadsbolaget och HSB. Det gemensamma bolaget ska påbörja byggnation av 800 lägenheter i en ny stadsdel i Nyköping.


Samhällsbyggnadsbolaget bygger äldrebostäder

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsbolaget och Aleris har tecknat avsiktsförklaringar om att bygga vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter i Höganäs och ett med 60 lägenheter i Kävlinge.


SBB i flera stora utvecklingsprojekt i Stockholm

Bygg/Arkitektur SBB ska tillsammans med HSB, K2A och Innovation Properties utveckla 1 500 nya bostäder i Västerhaninge samtidigt meddelar bolaget att man ihop med Botrygg och Sveafastigheter skapar 1 300 bostäder i Jordbro.


SBB bygger 1 000 bostäder i Falun

Bygg/Arkitektur SBB utvecklar den nya stadsdelen Born med 1 000 nya bostäder och omsorgsboende i centrala Falun.