Image

Ilija Batljan om böterna: "Respekterar beslutet"

Bolag SBB tvingas till två årsavgifter, motsvarande 784 592 kronor, i böter sedan man brutit mot Nasdaqs regelverk. För Fastighetssverige ger vd:n Ilija Batljan sin syn på saken.

Nasdaq bötfäller SBB

Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget tvingas betala 784 592 kronor sedan man brutit mot börsens regelverk.


SBB sänker finansieringskostnader med ny obligation

Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor med en löptid om tre år på den nordiska obligationsmarknaden.


SBB får förbättrad rating

Bolag SBB:s rating från S&P förbättras två steg.


Så ska Batljan nå drömmen om investment grade-rating

Bolag Senast vid utgången av 2018 ska SBB uppfylla villkoren för en investment grade-rating. För Fastighetssverige berättar Ilija Batljan hur bolagets nya finansiella mål ska nås, varför han avstår Danmark och vad han har för förväntningar på 2018. ”Behöver förstärka den finansiella sidan”.


SBB höjer finansiella mål

Bolag SBB har uppdaterat två av sina finansiella mål – belåningsgrad och räntetäckningsgrad.


K2A och SBB samarbetar i Falun

Bolag K2A inleder samarbete med SBB om att utveckla ett boende för äldre i Falun.


SBB säljer till HSB

Transaktioner I centrala Falun utvecklas området Born till en levande stadsdel med 1000 nya bostäder, samhällsservice och ett parkområde intill Faluån. Nu avyttrar Samhällsbyggnadsbolaget ytterligare 10 000 kvadratmeter byggrätter för bostadsändamål i området till HSB.


SBB köper 15 000 kvadratmeter i Norge

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget köper det norska bolaget Offentlige Bygg med tre fastigheter, i Drammen, Sarpsborg och Arendal, omfattande 15 000 kvadratmeter.


Så ser Kvalitenas strategi ut efter SBB

Transaktioner I våras sålde Kvalitena sina sista aktier i D Carnegie och i går gjorde man sig av med hela SBB-innehavet. För Fastighetssverige berättar bolagets vd, Knut Pousette, hur planen ser ut framöver. ”Blir mer direkt”.


SBB får rating B1 från Moody's

Ekonomi/Finansiering SBB har fått sin första publika rating från ett ledande kreditvärderingsinstitut; B1 med stabila utsikter från Moody's.


”Jag brukar rekommendera folk att få sparken”

Fredagsprofilen Vad är det bästa med att vara Ilija Batljan? Hur dags kliver han upp om morgnarna? Och vilken är egentligen den bästa affären han gjort? Det och mycket mer berättar han i veckans Fredagsprofilen.


SBB:s substansvärde över 9 kronor

Bolag SBB:s Q3-rapport visar på ett stabilt förvaltningsresultat och substansvärdet ökar från 8,44 i Q2-rapporten till 9,05 kronor.


SBB emitterar ytterligare hybridobligationer

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue.


Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson köper mer SBB-aktier

Bolag Fastpartners Sven-Olof Johanssons privata bolag Compactor har köpt SBB-aktier för cirka 75 miljoner kronor.


Klockan klämtar för preferensaktierna

Ekonomi/Finansiering I den senaste upplagan av kreditbarometern Credi noteras det att preferensaktier börjar tappa i popularitet. I dag reder Fastighetssverige ut varför "preffarna" kan ha passerat zenit.


SBB:s hybridobligation genomförd

Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget har nu genomfört sin emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor. Initialt emitterades 400 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 7,0% marginal fram till första inlösendagen, vilken infaller 5,5 år efter emissionsdagen.


SBB köper nio fastigheter i Huddinge

Transaktioner SBB har tecknat avtal om förvärv av nio samhällsfastigheter med offentlig verksamhet i Huddinge. Säljare är Huddinges kommunala fastighetsbolag Huge Fastigheter och SBB tillträder fastigheterna den 2 oktober.


”Det kommer att explodera”

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar SBB:s finanschef Rosel Ragnarsson vad som lockar med hybridobligationer, och varför hon tror att fler bolag kommer att haka på trenden.


SBB emitterar hybridobligationer

Ekonomi/Finansiering För ett par veckor sedan emitterade Balder hybridobligationer. Nu undersöker SBB förutsättningarna för samma slags finansiering.


SBB rekryterar från Oscar

Karriär Jenny Linghede har rekryterats som projektchef i Samhällsbyggnadsbolaget. Hon kommer närmast från Oscar Properties där hon varit senior projektledare.