Image

Victoria Park sänker räntenivån till 2,2 procent

Ekonomi/Finansiering Victoria Park har tecknat ett nytt finansieringsavtal som sänker den genomsnittliga räntan till 2,2 procent och frigör cirka 435 miljoner i likviditet.


Victoria Park: Värdeökning i förvärven

Bolag Victoria Park har nu externvärderat fastigheterna i storförvärven i Eskilstuna och Göteborg, vilket har resulterat i uppskrivningar av värdena med drygt 300 miljoner kronor.
För Q1 redovisar Victoria Park totalt värdeförändringar om 811 miljoner kronor (10).
Aktien steg med fem procent efter att rapporten kom på torsdagen.


Victoria Park byggstartar livsstilsboende

Bygg/Arkitektur Victoria Park byggstartar tredje etappen av livsstilsboendet i Limhamn. 41 av totalt 57 lägenheter i BRF Bersån är sålda. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2016.


Victoria Park höjer Linköpingshyror med 4,8 procent

Bolag Victoria Park har, efter en bruksvärdering av hyrorna i sina fastigheter i Linköping, fått en hyreshöjning i beståndet med 4,8 procent, motsvarande cirka fem miljoner kronor på årsbasis.


Victoria Park närmar sig målet

Bolag Victoria Park dubblade sitt fastighetsvärde under 2014 till 5,7 miljarder kronor och kommer allt närmare sitt mål om att ha en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Fyra fastighetsbolag i samarbete för att stärka Rosengård

Bygg/Arkitektur Balder, Heimstaden, Victoria Park och MKB satsar tillsammans 500 000 kronor på att utreda förutsättningarna för att föverkliga stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah i Rosengård.


Victoria Park säljer tomtmark i Malmö

Transaktioner Victoria Park säljer tomtmark i Malmö för 43 miljoner kronor – försäljningspriset är 20 procent över bokförd värdering.


Victoria Park tecknar långt avtal med Malmö stad

Uthyrning Victoria Park har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med ett årligt hyresvärde om två miljoner kronor med Malmö stad i fastigheten Tuppen 15 i stadsdelen Limhamn.


Victoria Park köper ett större fastighetsbestånd i Lövgärdet i Göteborg av Stena Fastigheter för 925 miljoner kronor.

Victoria Park
storköper i Göteborg

Transaktioner Victoria Park köper ett större fastighetsbestånd i Göteborg för 925 miljoner kronor.


Victoria Park säljer för 20 miljoner

Transaktioner Victoria Park säljer ett mindre bostadsbestånd i Skåne för 20 miljoner kronor.


Victoria Park säljer – 20 procent över värdering

Transaktioner Victoria Park säljer två fastigheter i Åhus, ur beståndet bolaget köpte av Tornet.
Försäljningspriset, 152,5 miljoner kronor, är 20 procent över värdering.


Höjt substansvärde för Victoria Park

Bolag Victoria Park redovisar i niomånadersrapporten ett substansvärde per aktie före utspädning på 6,78 kronor (5,17).


Mikael Granath, Peter Strand, Karin Witalis och Ulf Nilsson.

Miljonprogramsinvesteringar
diskuteras på Fastighetsmarknadsdagen

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm Flera bolag har den senaste tiden fått upp ögonen för investeringar i miljonprogramsfastigheter. På Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm den 18 november träffar du flera av dem.


Victoria Parks Tornet-affär 60 miljoner mindre

Bolag Fastighets AB Tornet utnyttjade möjligheten enligt avtalet med Victoria Park, att före tillträdet av fastigheterna i Stockholm och Kristianstad exkludera två av de förvärvade fastigheterna i Kristianstad, vilket reducerar det underliggande fastighetsvärdet i affären med 60 miljoner kronor.


Koggen 2

NCC hyr ut i Koggen 2

Uthyrning NCC hyr ut cirka 738 kvadratmeter i Vasakronans kontorsfastighet Koggen 2 i Västra hamnen i Malmö. Victoria Park flyttar sitt huvudkontor hit och blir det femte företaget i Sveriges första Breeam Excellent-kontorshus.


Värdeförändringar lyfter Victoria Park

Bolag Victoria Park redovisar ett driftsnetto på 40,1 miljoner för helåret 2013 (37,3). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 504 miljoner kronor (48,5) leder till ett rörelseresultat om 510,6 miljoner kronor (70,9).


Storaffären klar: Victoria Park i miljardköp

Transaktioner Nu är den stora affären som Victoria Park flaggade för i går klar. Bolaget köper fastigheter i Stockholm och Kristianstad för en dryg miljard kronor.


I dag noteras Victoria Park på Small Cap

Bolag I dag byter Victoria Park börslista, från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholms Small Cap-lista.


Victoria Park tecknar 20-årigt avtal

Uthyrning Victoria Park AB tecknar ett långt hyresavtal om cirka 2 100 kvadratmeter med Malmö stad i fastigheten Öresundsgården i Malmöstadsdelen Limhamn.


Ny vd för Tribona klar

Karriär Peter Strands efterträdare som vd på Tribona har också tidigare varit börs-vd.