Andreas Jensen.

Ny ledamot i Rikshems styrelse

Bolag Andreas Jensen har utsetts till ny ledamot i Rikshems styrelse.


Berglund tar nytt tungt styrelseuppdrag

Karriär Atrium Ljungbergs tidigare vd Ingalill Berglund tar plats i styrelsen för Bonnier Fastigheter.


Ny ledamot i Rikshems styrelse

Bolag Per Uhlén har utsetts till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse. I samband med bolagsstämman lämnade Ulrika Malmberg Livijn styrelsen.


Uhlén får tungt styrelseuppdrag

Karriär Per Uhlén, tidigare vd och koncernchef i bland annat Diligentia, har fått en tung ordförandepost.


Staten tjänar 600 miljoner på Maths O:s Skrindan

Bolag 599 miljoner kronor – det beräknas svenska staten tjäna på övertagandet av Maths O Sundqvists livsverk Skrindan, som bland annat ägde Norrvidden och Fabös.


Nya misstankar mot Andersson

Bolag Norrviddens före detta vd Peter Andersson delgavs i går nya brottsmisstankar. I dag tar åklagaren ställning till om han ska häktas.


Uhlén tar plats i tung bolagsstyrelse

Karriär Diligentias tidigare vd Per Uhlén har valts in som styrelseledamot i en av branschens tyngsta bolagsstyrelser.


Maths O-affären: 800 miljoner till Riksgälden

Transaktioner Riksgälden beräknas tjäna 800 miljoner på försäljningen av Maths O Sundqvists gamla bolag Norrvidden.