Image

”Jag gillar när det går undan”

Bolag Anders Nissen har varit vd i över 20 år på Pandox men är inte det minsta mätt. Nu berättar han om den senaste etableringen i två nya länder. ”Måste vara på tårna hela tiden”.


Pandox i jätteförvärv

Transaktioner Pandox köper sju hotellfastigheter i Europa - fyra i Tyskland, två i Österrike och en i Nederländerna - med totalt 1 744 rum. Köpeskillingen uppgår till 415 miljoner euro, motsvarande cirka 4 100 miljoner kronor, på skuldfri basis. Säljare är Invesco Real Estate.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Pandox anställer ny chefsjurist

Karriär Karmen Bergholcs har utsetts till chefsjurist på Pandox där hon också kommer att ta plats i ledningsgruppen.


Pandox köper hotell i Bryssel

Transaktioner Pandox köper Hilton Grand Place Brussels i Bryssel. Köpeskillingen uppgår till cirka 525 miljoner kronor.


Pandox: Terrorpåverkan i linje med förväntat

Bolag Pandox levererar en stabil Q2-rapport med drygt tioprocentiga ökningar av intäkter och driftnetto från fastighetsförvaltningen.
Operatörsverksamheten påverkas negativt av efterdyningarna kring terrordådet i Bryssel. Q2-driftnettot påverkades negativt med uppskattningsvis 28 miljoner kronor. Den sammanlagda negativa påverkan uppskattas fortsatt till 40 miljoner kronor för helåret.


Pandox och Scandic Hotels förnyar 19 hyresavtal

Uthyrning Pandox och hotelloperatören Scandic Hotels har förnyat och förlängt hyresavtalen för 19 hotell i Norden. Hyresavtalen har en löptid på upp till 15 år och omfattar ett gemensamt uppgraderingsprogram på totalt motsvarande 470 miljoner kronor över tre år, varav Pandox andel utgör cirka hälften.


Pandox rekryterar

Bolag Hotellfastighetsbolaget Pandox har utsett Anders Berg till Head of Communications and Investor Relations och Camilla Weiner till Head of Sustainability.


Terrordåden i Bryssel kostar Pandox 40 miljoner

Bolag Pandox uppskattar i Q1-rapporten den negativa effekten på bolagets driftnetto, hänförligt till terrordåden i Bryssel, till cirka 40 miljoner kronor.


Pandox utdelning 3,80 kronor

Bolag Pandox första utdelning efter åternoteringen blir 3,80 kronor per aktie.


Pandox säljer för 850 miljoner

Transaktioner Pandox säljer åtta svenska hotellfastigheter med totalt 965 rum, för 850 miljoner kronor.


Pandox tar över driften av hotell

Bygg/Arkitektur Pandox Operations har ingått avtal med Nordic Choice Hotels om att från och med september ta över driften av Quality Hotel & Resort Hafjell (Øyer), en hotellfastighet som Pandox sedan tidigare äger.


Pandox slutför köp av hotell i Tyskland

Transaktioner Pandox förvärv av 18 hotellfastigheter i Tyskland, som offentliggjordes den 5 december 2015, har slutförts.


Pandox storköper i Tyskland

Transaktioner Pandox köper 18 hotellfastigheter i Tyskland för 3,7 miljarder kronor.


Ökande siffror för Pandox

Bolag Pandox redovisar ett resultat på 425 miljoner för Q3. Resultatet inkluderar engångsintäkten på 60 miljoner från förlikningen med Nordic Hospitality Group.


Sundt lämnar Pandox styrelse

Bolag Christian Sundt lämnar Pandox styrelse. Han föreslås ersättas av NCC:s CFO Ann-Sofie Danielsson.


Pandox säljer i Belgien

Transaktioner Pandox säljer hotellfastigheten med Scandic Antwerp i Belgien för motsvarande drygt 150 miljoner kronor.


Ny chef för Investor Relations på Pandox

Karriär Camilla Weiner har utsetts till ny chef för Investor Relations på Pandox.


Positiv första rapport från Pandox

Bolag Pandox rapporterar i sin första rapport som börsnoterat bolag ett halvårsresultat på 1 025 miljoner kronor (888,4).