Image
Alviks strand ska utvecklas och bland annat få ett tillskott på 1 300 bostäder.

Trions satsning med 1 300 bostäder till granskning

Bygg/Arkitektur Vasakronan, JM och Pandox är med i utvecklingen av Alviks strand som bland annat ska resultera i 1 300 nya bostäder. Detaljplanen ska granskas till våren med hopp om ett antagande under första halvåret 2024. Fastighetssverige berättar mer om den föreslagna utvecklingen.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox tecknar nytt hyresavtal med Citybox för hotellfastighet i centrala Bryssel

Uthyrning Pandox har tecknat ett hyresavtal med den norska operatören Citybox Hotels för nuvarande NH Brussels Louise som Pandox förvärvade tidigare under 2022. Hyresavtalet förväntas träda i kraft under det första halvåret 2024 då hotellet återöppnar efter en omfattande renovering. Hyresavtalet är omsättningsbaserat med miniminivå och löper över 25 år med option på ytterligare tio år.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Kraftig resultatökning för Pandox

Bolag Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 886 miljoner kronor (617), en ökning med 43,6 procent mot föregående år.


Pandox vd Liia Nõu har utsetts till årets Ruter Dam 2022.

Liia Nõu årets Ruter Dam 2022

Bolag Liia Nõu har utsetts till Årets Ruter Dam 2022 – en hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefspositionen inom svenskt näringsliv under det gångna året.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox i dubbla affärer: "Ser inget tapp på hotellmarknaden just nu"

Bolag Efter den stora försäljningen i Montreal i fredags slog Pandox även till med ett förvärv samma dag då man köpte ett hotell i Storbritannien för över 400 miljoner kronor. För Fastighetssverige slår Pandox vd Liia Nõu fast att bolaget alltjämt är nettoköpare i grunden, även om det är svårt för säljare och köpare att mötas i sina förväntningar. På hotellmarknaden upplever hon att det fortsatt är bra tryck trots den ekonomiska oron som sprider sig allt mer.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox ingår avtal om försäljning av Montreal-hotell

Transaktioner Pandox har ingått avtal om avyttring av InterContinental Montreal i Kanada. Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett totalt transaktionsvärde om cirka 80 MCAD, motsvarande cirka 660 miljoner kronor. Frånträde planeras ske i det första kvartalet 2023.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox ingår avtal med NH Hotel Group om en hotellfastighet i Bryssel

Transaktioner Pandox AB (publ) har ingått avtal om förvärv av NH Brussels Louise i centrala Bryssel, Belgien. Hotellet har 246 rum och ägs och drivs av NH Hotel Group som är Spaniens största hotellkedja. Avtalet stödjer NH Hotel Groups strategiomläggning i Bryssel där Pandox är en viktig partner. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 35 miljoner euro och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.


Liia Nõu, vd för Pandox.

God resultatutveckling för Pandox

Bolag Under fredagsmorgonen presenterade Pandox sitt delårsresultat.


Förändringar i Pandox koncernledning

Bolag Pandox har utsett Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden, då Erik Möller beslutat sig för att lämna Pandox för en roll utanför företaget. Jonas Törner har arbetat i ledande positioner inom Pandox sedan 2005 och är medlem i Pandox koncernledning. Han utses också till Chief Commercial Officer med ansvar för att koordinera kommersiella frågor mellan Pandox affärsområden.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox förlänger 15 Scandic-avtal

Uthyrning Pandox och Scandic Hotels har ingått avtal om förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter och en kongressfastighet. Hyresavtalen är omsättningsbaserade med kontrakterad miniminivå och löper över 12–20 år. Parterna åtar sig även att över en flerårsperiod gemensamt investera cirka 700 miljoner kronor i hotellfastigheterna.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox: Stark återhämtning i takt med lättade restriktioner

Bolag Pandox redovisar ett miljardresultat för första kvartalet, men större delen av resultatet beror på orealiserade värdeförändringar av derivat.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox säljer hotellfastighet i Mora

Transaktioner Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige. Köpare är Cibola Holding AB. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 114 miljoner kronor före uppskjuten skatt. Frånträde förväntas ske omkring den 2 maj 2022.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox vinner tvist mot Skatteverket

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm har nu meddelat dom och bifallit Pandox talan i bolagets tvist med Skatteverket. Domen innebär att den beskattningshöjning som Skatteverket beslutade om 2019 undanröjs.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox: God hotellefterfrågan under större delen av kvartalet

Bolag Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox om de utökade restriktionerna: "Kraften finns där"

Bolag Första förvärvet sedan pandemiperioden inleddes har precis gjorts. Samtidigt skärps restriktionerna igen. Pandox vd Liia Nõu om hotellmarknaden just nu.


Pandox köper lägenhetshotellet Adagio Aparthotel Edinburgh.

Pandox köper i Edinburgh

Transaktioner Pandox har ingått avtal om förvärv av lägenhetshotellet Adagio Aparthotel Edinburgh med 146 rum i centrala Edinburgh, Skottland. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 40,5 miljoner pund (nästan 500 miljoner kronor) inklusive stämpelskatt och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.


Pandox har utsett Erik Möller till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden.

Förändring i Pandox koncernledning

Karriär Erik Möller har utsetts till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden. Han efterträder Erik Hvesser som har beslutat sig för att lämna företaget.


Handbollslegendaren Stefan Lövgren är med och startar en stiftelse till minnet av Pandox tidigare vd Anders Nissen.

Handbollslegendarer startar stiftelse till Nissens minne

Bolag Pandox tidigare vd Anders Nissen gick tragiskt bort den 30 maj i år, och vid bolagets årliga hotellmarknadsdag som hölls under tisdagen hedrades hans minne av både både Pandox-anställda och branschprofiler. Förutom att han var en maktfaktor inom hotellfastighetsbranschen var Anders Nissen även starkt engagerad inom svensk handboll och var ordförande i Svenska Handbollslandslaget AB. Handbollslegendaren Stefan Lövgren lovordade Anders Nissens arbete för svensk handboll och berättade samtidigt att man startar en stiftelse för att hedra hans minne.


Avenyn ska få sig ett ordentligt ansiktslyft när Göteborgs stad och fastighetsägarna längs gatan samarbetar för en större satsning framöver.

Stort samarbete ska ge Avenyn ny glans

Bygg/Arkitektur Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Affärsresandet ökar – Pandox vd med hoppfull prognos

Bolag Pandox vd Liia Nõu ser lovande signaler på hotellmarknaderna i Europa där beläggningsgraden ökar eller är stabil i de flesta länder tack vare ett ökande affärsresande. 2022 tror hon att omsättningsbaserade hyror kommer vara normen i de flesta avtalen. Här berättar hon mer om Pandox tredje kvartal och utsikterna för framtiden.