Image

Intea köper skola i Vänersborg

Transaktioner Intea köper Vänerskolan som ligger intill Vänerparken som Intea äger sedan tidigare.