Image

Göteborgs Stad lanserar Sveriges första fossilfria byggprojekt

Energi/miljö Under den övergripande visionen ”Hoppet” arbetar lokalförvaltningen i Göteborgs Stad med att försöka åstadkomma Sveriges första fossilfria byggnation.