Image

Morelli lämnar Newsec

Karriär Ylva Morelli lämnar Newsec efter elva år. Hon tar i stället plats på ett större fastighetsbolag.


Newsec får uppdrag av Stoneridge

Bolag Newsec har fått i uppdrag att vara rådgivare till Stoneridge Electronics när bolaget ser över sin framtida lokalförsörjning för verksamheten i Stockholm. Uppdraget omfattar behovsanalys, lokalsök, hyresförhandling samt projektledning av eventuell omlokalisering.


Ökade siffror för större Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar förbättrade siffror för årets första kvartal, till följd av att beståndet har vuxit.


KLP väljer uthyrningskonsult i Frösunda

Uthyrning KLP har gett en konsult i uppdrag att ansvara för uthyrningen för Frösunda Strand i Solna, SAS tidigare huvudkontor.
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 35 000 kvadratmeter, varav 22 000 kvadratmeter är vakanta i dagsläget.


Newsflash

Newsecs Sverigechef lämnar – ersättaren klar

Bolag Newsecs chef för den svenska rådgivningsverksamheten lämnar bolaget. Hans ersättare är utsedd.


Nya uthyrningar i Signalfabriken

Uthyrning Newsec har tecknat flera nya hyresavtal avseende totalt drygt 1 300 kvadratmeter i Alecta-ägda Signalfabriken, Sundbyberg.


Newsec rekryterar sex personer

Karriär Newsec har på kort tid rekryterat sex personer.


Stockholm Waterfront.

De får förvalta Stockholm Waterfront

Bolag Tyska Meag har utsett en ny förvaltare för Stockholm Waterfront.


Newsec: Sjunkande yielder i sekundära lägen

Sverige Newsec tror att skillnaderna i yield mellan prime- och sekundära lägen på den nordiska kontorsmarknaden kommer att minska framöver.


Newsec: Störst retailhyreshöjning i Oslo

Sverige Newsec tror att de största hyresökningarna på den nordiska retailmarknaden de närmaste åren kommer i Oslo.


Newsec tror på Stockholms kontorsmarknad

Sverige I Newsecs nya rapport Newsec Property Outlook förutspår Newsec hyresändringarna på de nordiska kontorsmarknaderna. På några års sikt tror man mest på Stockholm.

Newsec: Störst retailhyreshöjning i Oslo

Sverige Newsec tror att de största hyresökningarna på den nordiska retailmarknaden de närmaste åren kommer i Oslo.


Newsec rekryterar inom retail

Karriär Newsec förstärker den svenska rådgivningsverksamhetenmed Thérèse Högstedt. Hon kommer att vara kommersiell projektledare inom Newsec Retail.


Stronghold i undersökningssatsning

Bolag Medarbetarindex är ett offentligt index där företag i branschen kan se hur de ligger till mot sina konkurrenter avseende till exempel motivation, ledarskap och employer branding.
Bakom satsningen står bland andra Stronghold Invest.


Newsec rekryterar två från Savills och Nextport

Karriär Newsec förstärker inom den svenska rådgivningsverksamheten genom att rekryterar två personer. De kommer närmast från Savills och Nextport.


Hyr ut till Lindex i Partille

Uthyrning Newsec och fastighetsägaren Corpus Sireo hyr ut 2 700 kvadratmeter till Lindex på Laxfiskevägen i Partille, strax utanför Göteborg. Lindex öppnar i maj ett nytt lager för sin internethandel samt en terminalbutik i fastigheten.


Skravelberget fullt uthyrt

Uthyrning Newsec har för Alectas räkning tecknat två långa hyresavtal om cirka 700 kvadratmeter kontor i fastigheten Skravelberget Större 19 på Östermalm i Stockholm. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.


Schroders förlänger
samarbetet med Newsec

Uthyrning Schroders har förlängt avtalet med Newsec avseende utveckling och uthyrning av fastigheten Törnet 10 på Luntmakargatan i centrala Stockholm.


Newsec bildar gemensam
nordisk förvaltningskoncern

Bolag I syfte att ytterligare stärka Newsecs position samt för att realisera marknads- och resurssynergier skapar Newsec ett gemensamt erbjudande inom fastighetsförvaltning i Norden. Björn Lindeborg har utsetts till vd för verksamheten som har 425 medarbetare. Newsec har över 1 000 fastigheter – inklusive ett 50-tal köpcentrum – under förvaltning.


Newsec blir helägare till sitt finska förvaltningsbolag

Bolag Newsec har köpt resterande 30 procent av aktierna i finska Newsec Asset Management OY, som därmed blir helägt av Newsec.


Newsec lanserar månatlig marknadsrapport

Bolag Newsec lanserar en månaltig fastighetsrapport som sammanfattar den totala svenska transaktionsmarknaden inom kommersiella fastigheter samt detaljerad information om hyres- och investerartrender inom kontorssegmentet i landets tre största städer.