Image

Ny fas på den svenska fastighetsmarknaden

Sverige Trots att alternativa tillgångar, som aktier och obligationer, har haft en stark utveckling under senare år kommer fastighetsmarknaden att fortsätta leverera stark avkastning. Högre tillväxt, lägre vakansrisk och investerarnas ökande riskvilja samt bättre tillgång till finansiering gör fastigheter utanför bästa läge till vinnare, enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som nu publicerats.


BRF köper för 58 miljoner i Göteborg

Transaktioner Fastigheten Lilleby 6:136 med totalt 32 lägenheter, har köpts av BRF Älvegården för 58 miljoner kronor.


Cordea Savills hyr ut i Karlskrona

Uthyrning Cordea Savills har tecknat avtal med Clas Ohlson för etablering av en butik om cirka 1 000 kvadratmeter i Amiralen Köpcentrum i Karlskrona.


Hyr ut på Lindholmen

Uthyrning Plastal Sverige AB har tecknat kontrakt gällande 778 kvadratmeter på Lindholmspiren 9 i Göteborg.


Studenter belönas för uppsats

Event KTH-studenterna Viktoria Fors och Jennifer Inggårde tilldelas Newsec Student Awards för sin uppsats ”Värdering av handelsfastigheter – en undersökning av värderingsmetoder, bedömningen av dess parametrar samt problem som kan uppkomma”.


Flaggskeppsbutik till PK-huset i Stockholm

Uthyrning Varnergruppens uppgraderade herrkoncept Volt väljer PK-huset på Hamngatan i Stockholm för sin största butikssatsning hittills i Sverige. Lokalen blir nästan 1 000 kvadratmeter stor och butiken beräknas slå upp sina portar i slutet av april i vår.


Ny säljmetod lyckad för Newsec

Bolag Newsec Investment har under fjolåret framgångsrikt använt en ny metod vid försäljning av mindre kommersiella fastigheter - upp till 100 miljoner kronor i värde.


Newsec får förvaltningsuppdrag av DNB

Bolag Newsec tecknar ett omfattande fastighetsförvaltningsavtal med DNB Livforsikring ASA gällande sex olika fastigheter om 135 000 kvadratmeter i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Humlegården: Tydliggör inriktningen

Bolag Humlegården har haft förvaltningsuppdraget för två av DNB:s fastigheter, men valt att avsluta uppdraget.


Newsec hyr ut 3 600 kvadratmeter i Frösunda Cube

Uthyrning Newsec har för tyska Deka Immobiliens räkning tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende cirka 3 600 kvadratmeter i Frösunda (Hilton 2), Solna. Hyresgäst är Stoneridge Electronics.


Newsec förstärker i Göteborg och Malmö

Karriär Newsec Asset Management förstärker sitt erbjudande i Göteborg och Malmö och rekryterar Jonas Söderbergh som projektchef samt Nelson Lourenco som centrumchef.


Newsec tecknade avtal för över halv miljard

Bolag Newsec tecknade nya hyresavtal på den svenska marknaden för sina förvaltningskunder för totalt cirka 530 miljoner kronor under 2013.


Newsec får förvaltningsuppdrag i Karlstad

Bolag Newsec får i uppdrag att förvalta Liletho Fastighets AB:s bestånd i centrala Karlstad.


Niam förlänger med Mio i Heron City

Uthyrning Niam tecknar ett nytt sjuårigt avtal, gällande 9 600 kvadratmeter, med Mio i Heron City.


Veidekke får stort ombyggnadsuppdrag av Niam

Bygg/Arkitektur Veidekke får uppdraget att bygga om Skatteverkets kontor i Malmö. Fastighetsägaren Niam tecknade i somras ett sexårigt avtal med Skatteverket.


Newsec rekryterar från TK Development

Karriär Newsec rekryterar en projektledare inom retail development. Han kommer närmast från TK Development.


Newsec förlänger avtal i Göteborg

Bolag Newsec tecknar nytt avtal med Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening i Göteborg.


Fler men mindre transaktioner under 2013

Transaktioner Enligt Newsec landade transaktionsvolymen – avseende affärer över 100 miljoner kronor – på den svenska fastighetsmarknaden på 91 miljarder kronor under 2013, en nedgång från 107 miljarder under 2012.
I och med att en betydande del av transaktionerna skedde utanför bästa läge ökade antalet transaktioner till 199 (192).


Aroseken säljer i centrala Västerås

Transaktioner Bostadsstiftelsen Aroseken säljer en 10 000 kvadratmeter stor fastighet i centrala Västerås till ett lokalt fastighetsbolag.


Newsec rekryterar trio från Deloitte

Karriär Newsec Asset Management rekryterar tre personer till sin ekonomiavdelning. Samtliga kommer närmast från Deloitte.


Corem köper i Halmstad

Transaktioner Corem köper en fastighet om 7 500 kvadratmeter i Halmstad.