Image
Skolbyggandet växer igen, enligt en analysrapport från Navet.

Skolbyggandet ökar igen

Bygg/Arkitektur I sin senaste konjunkturrapport redovisar Navet Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Samtidigt som husbyggandet generellt minskar med cirka tio procent ökar sektorn skolor/förskolor med 15 procent.


Underhållsvolymen växer stabilt, enligt Navet Analytics.

Navet: Underhållsvolymen växer stabilt

Bygg/Arkitektur Navet Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2018 uppgick till närmare 245 miljarder kronor. Detta var en ökning med knappt en procent jämfört med 2017. Navet Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med omkring 1 procent per år för perioden 2019-2021.


Konjunkturen blir allt svagare och byggmarknaden mer splittrad visar en analys.

Analys: Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

Bygg/Arkitektur Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.