Image

Planer på 1 200 bostäder i Nacka

Bostäder I Nacka finns ett programförslag om 1 200 nya bostäder för Planiaområdet på västra Sicklaön. Förslaget ska vara vägledande för planering av framtida bebyggelse och samråd startar i dag den 28 oktober.


Kvarnholmen fortsätter att växa

Bygg/Arkitektur Nacka kommun planlägger nu för ytterligare 540 bostäder, förskola samt ett antal lokaler för service och arbetsplatser på Kvarnholmen.


Oljehamnen i Nacka blir bostäder

Bygg/Arkitektur Nacka kommun vill säga upp Statoils tomträttsavtal för Bergs oljehamn. I förlängningen vill kommunen bygga 2 000 bostäder på tomten.


Brinova i äldreboendesatsning

Transaktioner Brinova köper Graninge Stiftsgård av Stockholms stift för att tillsammans med Silver Life utveckla nya äldreboenden.


500 nya studentbostäder i Nacka

Bygg/Arkitektur I Nacka påbörjas arbete med att planera för cirka 500 nya studentbostäder.


Wallenstam tecknar avsiktsförklaring med Nacka kommun

Bygg/Arkitektur I ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Nacka kommun och Wallenstam har en vision för Älta utvecklats. En avsiktsförklaring samt ett programavtal gällande kommande byggrätter för Wallenstam har undertecknats.


KF säljer sin del av Kvarnholmen

Transaktioner KF Fastigheter säljer sin del av Kvarnholmen Utvecklings AB, som utvecklar byggrätter för 1 500 nya lägenheter i Nacka.
Köpare är Folksam och Peab.


Byggmax köper fastighet i Nacka

Transaktioner Byggmax köper en fastighet i Nacka av Bilprovningen. Byggmax kommer att ansöka om planändring och bygglov på fastigheten. Bilprovningen kommer att finnas kvar på fastigheten som hyresgäst.


Offentliga Hus köper i Nacka

Transaktioner Offentliga Hus, ett av de före detta politikerna Mats Hulth och Ulf Adehlsons bolag, köper en fastighet i Nacka av Ica Fastigheter.


Skanska/Swecoförslag ska kunna sänka t-banekostnad

Bygg Skanska och Sweco föreslår en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och vägtrafik för att binda ihop de norra och östra delarna av huvudstadsregionen. Genom vägavgifter och effektivare bygg- och driftsformer ska vägförbindelsen Östra Länken kunna byggas utan att belasta offentliga budgetar samtidigt som kostnaderna för förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka ska kunna bli cirka två miljarder kronor lägre.


Tunnelbana kan göra Nacka mer intressant

Stockholm Stockholms tunnelbana har inte byggts ut sedan 70-talet. Men nu vill Alliansen bygga ut - till Nacka.


Ny fastighetsdirektör i Nacka

Karriär Jenny Asmundsson är ny fastighetsdirektör i Nacka kommun.


Äldreboende i Nacka först i världen med certifiering

Event Det kommunala äldreboendet Nacka Seniorcenter Ektorp är först i världen att bli certifierat som ett Tryggt och Säkert boende av WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion. I morgon högtidlighålls certifieringen med en ceremoni.


Diligentia investerar i Nacka-beståndet

Bostäder Under 2009 och 2010 har Diligentia renoverat och moderniserat sina 376 lägenheter från 50-talet i Finntorp, Nacka. När dessa nu är färdigställda växlas projektet upp med ytterligare 200 lägenheter i Eknäs. Totalt omfattar bostadsprojekten i Nacka investeringar om cirka 400 miljoner kronor.


Brostaden köper för 137 miljoner

Transaktioner Brostaden köper fem fastigheter för 137 miljoner kronor.
Fastigheterna ligger i Järfälla, Upplands Väsby och Nacka.