Image
David Mindus, vd för Sagax, och Andreas Wahlén, vd för NP3.

Sagax och NP3 bildar JV – köper för 1,4 miljarder

Transaktioner Sagax och NP3 bildar ett joint venture-bolag och köper fastigheter för 1,4 miljarder kronor av Stark Group.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

Här ska NP3 Fastigheter bli större

Bolag Företaget tar in 90 miljoner kronor genom en riktad nyemission. NP3:s vd Andreas Wahlén beskriver för Fastighetssverige vad de planerar att göra.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

Så här är marknadsläget i norr

Bolag Fastighetssverige ringer upp NP3 Fastigheters vd Andreas Wahlén. Vi frågar hur transaktionsmarknaden ser ut, påverkan från corona och om företaget har råkat ut för några konkurser i sitt bestånd senaste tiden.


NP3, med vd Andreas Wahlén, köper för 169 miljoner kronor.

NP3 fortsätter växa – här vill de bli en stor spelare

Bolag NP3:s vd Andreas Wahlén berättar mer om bolagets expansionsplaner och vilka orter de prioriterar när de letar efter nästa fastighetsköp.


Andreas Wahlén.

NP3 köper på tre orter

Transaktioner NP3 köper i Karlstad, Umeå och Skellefteå – säljer i Härnösand.


Bolagen som har ökat sina hyresintäkter mest

Lista Fastighetssverige har sammanställt vilka noterade fastighetsbolag som ökat sina hyresintäkter mest – och minst – under andra kvartalet 2019.


Östersundshem har avyttrat två fastigehter, i kölvattnet av rekordförlusten 2018.

Skandalomsusat bolag säljer dubbelt

Transaktioner Efter rekordförlusten och skandalerna 2018 avyttrar bolaget två fastigheter.


Diös och NP3 gör bytesaffär i Gävle

Transaktioner Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper fem centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös.


NP3 Fastigheters CFO lämnar bolaget

Bolag NP3:s CFO, Linda Ekman, har beslutat att lämna bolaget. Hon har varit bolagets CFO sedan 2012 och lämnar bolaget på egen begäran.


Det får NP3:s storägare att tanka aktier

Bolag Den senaste veckan har NP3:s största ägare, Lars-Göran Bäckvall, ökat sitt ägande i bolaget till över 20 procent. För Fastighetssverige berättar han varför: "Känns bekvämt".


NP3 köper 18 fastigheter av Ankarhagen

Transaktioner NP3 Fastigheter har köpt 18 fastigheter om 24 400 kvadratmeter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 179 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda.


NP3 hyr ut till Friskis & Svettis i Östersund

Uthyrning NP3 Fastigheter har skrivit ett tioårigt hyresavtal med Friskis & Svettis i Östersund. Den förhyrda arean uppgår till drygt 1 500 kvadratmeter.


NP3 storköper från egna ägaren

Transaktioner NP3 köper fastigheter i Sundsvall från sin egen storägare för 514 miljoner kronor. Bolaget avser dessutom genomföra företrädesemission av preferensaktier om 300 miljoner kronor.


NP3 tecknar nytt avtal med Postnord

Uthyrning NP3 Fastigheter har avtalat med Postnord om en utbyggnation av den logistikfastighet i Luleå som Postnord sedan tidigare hyr fullt ut. Investeringen i utbyggnationen uppgår till 25 miljoner kronor.


NP3 säljer i Sundsvall och Nordmaling

Transaktioner NP3 säljer två fastigheter med en total yta om 5 549 kvadratmeter.


Selin saknar inte vd-rollen

Karriär Hon gick från allmännyttan till ett börsbolag. Så ser Marie Selin på den nya rollen, vad hennes uppdrag på NP3 kommer att bestå av och skillnaden mot tidigare jobb. ”Offentligheten inget jag saknar".


NP3 hyr ut i Östersund

Uthyrning NP3 Fastigheter har skrivit ett femårigt hyresavtal med Arbetsförmedlingen om drygt 2 000 kvadratmeter i Östersund.


H1: Förbättrat resultat för NP3 Fastigheter

Bolag NP3 Fastigheter meddelar i sin rapport för årets första halvår att man bland annat ökat intjäningen per aktie med 15 procent.


NP3 köper och bygger nytt

Transaktioner NP3 Fastigheter har köpt en fastighet i Timrå och en i Skellefteå med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner kronor. Dessutom har en nybyggnation påbörjats i Östersund för Swedol.


NP3 ökar intäkterna med 36 procent

Bolag NP3s delårsrapport redovisar ett resultat som ökat med 43 procent och vd Andreas Nelvig menar att man ligger i nivå med sina förväntningar.