Image

Nio punkter för klimatsmart byggande

MILJÖ Miljöpartiet presenterade nyligen nio punkter för klimartsmart bostadsbyggande i Stockholm. Miljöpartiet vill att alla nya bostadshus som byggs på stadens mark ska vara extremt energisnåla. Högsta energiförbrukning ska vara 45 kWh/kvadratmeter/år för nya markanvisningar från Stockholms stad.


Miljonprogram ska energieffektiviseras

MILJÖ Västra Götalandsregionens miljönämnd ska tillsammans med Chalmers Energicentrum och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, bidra till att bostäderna i miljönprogrammet blir mer energieffektiva när de renoveras. Det ska man göra i ett projekt kallat Milparena - miljonprogramarena.


Skanska bygger Green Building på Universitetsholmen i Malmö

BYGG Skanska fortsätter utvecklingen av Universitetsholmen i kvarteret Nereus i centrala Malmö. Kontorsbyggnaden \″Bassängkajen\″ som byggs i sju våningar kommer att omfatta totalt 19 000 kvadratmeter uppdelat i två etapper. Skanskas investering för den första etappen om 10 000 kvadratmeter uppgår till cirka 240 miljoner kronor och är planerad att stå färdig hösten 2010.


Vindkraftverk på hyreshus i Bergsjön

BOSTÄDER Familjebostäder i Göteborg vill placera vindkraftverk på sina hustak. I går lämnade de in bygglovsansökan för det första.


Nytt bolag i Stronghold-koncernen

BOLAG Nu lanseras ett nytt bolag inom Stronghold-koncernen. Med hjälp av smarta lösningar kommer man att kunna spara betydande summor åt sina kunder.


Europas första Green Building Corporate Partner

MILJÖ Fastighets AB Brostaden, som är ett bolag inom Castellumkoncernen, har som första bolag i Europa utsetts av EU till Green Building Corporate Partner.
För att bli Green Building Corporate Partner krävs att energiförbrukningen reducerats med minst 25 procent i minst 30 procent av fastighetsbeståndet.


Dåligt med passivhus i Danmark

MILJÖ Endast ett av 8000 europeiska passivhus ligger i Danmark. Och det är landets enda. Förklaringen sägs vara flata politiker.


NCC vill bygga vindkraftverk på hustak

MILJÖ Kan man ha vindkraftverk på hustak? Ja, om NCC får bestämma. De har nämligen valt ut en fastighet i Stockholm där det skulle kunna vara lämpligt.


"Gör om fastighetsskatten till klimatskatt"

MILJÖ "Vi vill ha en beskattning som gör det lönsamt för fastighetsägare att effektivisera energianvändningen, reducera utsläppen av växthusgaser och i övrigt minska klimatbelastningen. Den som betalar skatten ska själv kunna påverka storleken genom att investera för ett bättre klimat."
Det föreslår Naturskyddsföreningen, Riksbyggen och HSB i ett gemensamt förslag.


EFM halverar koldioxidutsläpp

MILJÖ Fastighetsförvaltaren EFM Sverige har genom effektiviseringsarbete och köp av grön el minskat utsläppen från företagets fastighetsbestånd med 53 procent. Minskningen är främst en följd av reducerad och effektivare användning av värme-, kyl- och elsystem.


Skanskas Green Building får Solna stads miljöpris

MILJÖ Sveriges första Green Building - Skanskas jättehus vid Hagaporten intill E4:an - tilldelas Solna stads miljöpris.


Miljösatsning för 750 miljoner kronor

MILJÖ Wallenstam har som mål att vara självförsörjande på förnyelsebar el 2012 och säkrar nu leveranserna av ytterligare vindkraftverk genom ett avropsavtal med vindkraftsleverantören Enercon.
Avtalet, som har ett värde på cirka 750 miljoner kronor, omfattar leverans av 29 vindkraftverk under 2011.


Sweco utvecklar ekostad i Kina

STADSUTVECKLING En ny stad med ekologiska förtecken ska utvecklas i regionen Tangshan cirka 25 mil öster om Peking. Sweco anlitas för en rad insatser som ska säkerställa att hänsyn tas till miljön. Omkring en miljon människor väntas bo i ekostaden i framtiden.


Skanska vill bli först i Norden med miljömärkning

MILJÖ Skanskas ambition är att Svanenmärka konceptet ModernaHus med målsättningen att erbjuda Nordens första miljömärkta flerfamiljshus. Just nu arbetar Svanen med att ta fram och säkerställa kommande kriterier och kravnivåer.
I dag pågår arbetet med att dokumentera produktionen samt de material som ingår i ModernaHus för att i nästa steg kunna bli certifierade. Att det är andra gången Skanska förbereder en certifiering underlättar arbetet.


Skanska går över till miljövänlig el

MILJÖ Skanska har slutit ett avtal med Öresundskraft om att energibolaget endast skall leverera grön el till Skanska. Elleveranserna sker till hela Skanskas verksamhet i Sverige.


Dessa kan vinna stora samhällsbyggarpriset

TÄVLING Nu på onsdag delas stora Samhällsbyggarpriset ut. Redan nu kan vi berätta vilka de nominerade är. Det är tre projekt från Stockholm och ett från Uppsala.


Skanska delar ut cyklar till nyinflyttade

MILJÖ I veckan har Skanska Öresund delat ut cyklar till alla sina hyresgäster i kontorsfastigheterna på Universitetsholmen i Malmö.
Detta som ett startskott för en ny miljösatsning; alla nyinflyttade hyresgäster kommer att få en cykel per 20 anställda.


Skanska utvecklar Göteborgs första GreenBuilding

MILJÖ Skanska utvecklar en ny kontorsfastighet med stark miljöprofil i Gårda i Göteborg. Skanskas investering uppgår till cirka 350 miljoner kronor i den första etappen som omfattar 12000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och som beräknas stå klar hösten 2010. Fullt utbyggt kommer kontorsprojektet att omfatta totalt 17 000 kvadratmeter.


Norrporten - ett miljöcertifierat bolag

MILJÖ Fastighetsaktiebolaget Norrporten har som ett av få fastighetsbolag i Sverige, med huvudinriktningen kommersiella fastigheter, fått sin verksamhet miljöcertifierad enligt standarden ISO 14001. Certifieringen innebär att Norrportens arbetssätt och struktur för ett effektivt miljöarbete har granskats och godkänts av utomstående revisorer.


Högre miljökrav på kommersiella fastigheter

MILJÖ Fastigheter står idag för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Samtidigt som de måste energideklareras före 2009 ställer hyresgästerna med de internationella företagen i bräschen allt högre krav om miljöanpassade fastigheter.