Image

Klartecken för "The Edge" i Hyllie

Bygg/Arkitektur Ett triangelformat tiovåningshus i glas ska byggas i Hyllie i anslutning till Mässhallen. Stadsbyggnadsnämnden har nu beviljat bygglov för det spektakulära kontorshuset.


Malmö stad säljer fastigheter

Transaktioner Malmö stad har gjort klart med försäljning av två fastigheter i Hyllie för cirka 69 miljoner kronor.


Midroc hyr ut i centrala Stockholm

Uthyrning Midroc har tecknat ett hyresavtal med Möller & Partners om 400 kvadratmeter kontorsytor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.


Midroc bygger bostäder på Ångfärjetomten i Helsingborg.

Midroc bygger bostäder vid Ångfärjetomten

Bostäder Midroc har tecknat avtal med Erik Bancks stiftelse rörande utveckling av bostäder i centrala Helsingborg. De kommer att byggas på Ångfärjetomten, bredvid den planerade hotell- och kongressanläggningen.


Midroc utvecklar bostäder i Malmö

Bostäder Midroc har tecknat ett exploateringsavtal med Malmö stad avseende utbyggnad av drygt 200 bostäder i Tygelsjö.


Akademiska Hus säljer fastighet i Lund

Transaktioner Akademiska Hus har tecknat avtal med Midroc om försäljning av fastigheten Maria Magle 6 i Lund för 44 miljoner kronor.


Danska JFA får arkitektuppdrag i Malmö

Bygg/Arkitektur Juul Frost Arkitekter vinner tävlingen om Midrocs kvarteret Aktern i Västra Hamnen.


Tengbom skapar nytt kontor i Hyllie

Bygg/Arkitektur Tengbom Malmö flyttar nu in i sitt nya kontor i Hyllie, en byggnad som Tengbom själva ritat i samarbete med fastighetsägaren Midroc.


Stordalen satsar på Helsingborg

Bygg/Arkitektur Det blir Petter Stordalens Nordic Choice Hotels som kommer att driva Helsingborgs nya hotell- och kongressanläggning.


Midroc säljer nytt P-hus i Lund

Transaktioner Midroc säljer det parkeringshus som nu uppförs inom World Trade Center Lund till Green Park. Det innehåller 430 parkeringsplatser för bilar, MC-platser, en butikslokal och en förrådslokal.


Midrocs kontorshus i Hyllie fullt uthyrt

Uthyrning Midroc har tecknat ett treårigt hyresavtal med Hardford AB omfattande knappt 400 kvadratmeter. Infab Vitamin kommer också att etablera verksamhet i kontorshuset Hermod i Hyllie.


Willhem köper lägenheter av Midroc i Hyllie

Transaktioner Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Malmö genom förvärv av 125 nyproducerade lägenheter som kommer att uppföras i Hyllie, med planerad byggstart under hösten. Säljare är Midroc Property Development.


Midroc och Jungberg & Rothman utvecklar Årsta torg

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott i Uppsala godkände i går en markanvisning för 300 bostäder och 6 500 kvadratmeter lokalyta för butiker, arbetsplatser och kontor kring Årsta torg. Aktörerna som får uppdraget är Midroc Property Development och Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Salabacke Holding.


Midroc och Sh bygg utvecklar bostäder i Uppsala

Bostäder Midroc och Sh bygg kommer gemensamt att utveckla nya bostäder intill stadsparken, vid Svandammen och Flustret. Den nuvarande byggnaden som inrymmer gymverksamhet är kulturminnesmärkt och kommer att moderniseras varsamt.


Midroc säljer vid Gustav Adolfs torg

Transaktioner Midroc säljer kontorsfastigheten Jakob Mindre 11, omfattande 7 300 kvadratmeter, vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.


Catena köper av Midroc i Växjö

Transaktioner Catena köper fastigheten Postiljonen 1 i Växjö av Midroc för 80 miljoner kronor.


Hemköp till Nya Söderpunkten i Helsingborg

Uthyrning Axfood hyr cirka 2 100 kvadratmeter i Jefast galleria Söderpunkten i Helsingborg. Axfood har tecknat ett 10-årigt hyresavtal för en stor Hemköp-butik.


Midroc och Väsbyhem bygger i Upplands Väsby

Bygg/Arkitektur Väsbyhem har tecknat ett avtal med Midroc avseende nybyggnad av flerbostadshus och parhus i det som kommer att bli Upplands Väsbys nya bostadsområde Eds Allé.


Midroc tecknar nya kontrakt i Hyllie

Uthyrning Midroc hyr ut till B&R Industriautomation och Länsförsäkringar Skåne i kontorsfastigheten Hermod i Hyllie. De båda avtalen omfattar totalt närmare 1 400 kvadratmeter.


Kungsleden köper Malmömässan.

Kungsleden köper Malmömässan i Hyllie

Transaktioner Kungsleden köper Malmömässan, och ett planerat parkeringshus intill, av Midroc för 320 miljoner kronor.