Image
Michael Moschewitz.

Moschewitz: "Vi kommer öka takten ytterligare under året"

Bolag Genovas vd Michael Moschewitz är helnöjd med bolagets mycket aktiva första kvartal 2021 och berättar för Fastighetssverige att man satsar på att öka antalet lägenheter i produktion ytterligare under året.


Michael Moschewitz.

Genova fortsätter öka lönsamheten

Bolag Genova gjorde ett starkt första kvartal där påverkan från pandemin fortsatt var mycket begränsad. Hyresintäkterna ökade med 18 procent och förvaltningsresultatet ökade med 14 procent.


Michael Moschewitz.

Genova köper samhällsfastigheter för 970 miljoner

Transaktioner Genova köper en portfölj med fyra samhällsfastigheter i Storstockholm av Profi.


Michael Moschewitz.

Genova: Stark utveckling och viktiga tillväxtsteg

Bolag Genova presenterar ett starkt bokslut där bland annat förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 miljoner kronor (40,8).


Michael Moschewitz.

Efter senaste uthyrningarna – Genova siktar på hög aktivitet 2021

Bolag Bolagets vd Michael Moschewitz beskriver uthyrningsläget och målar upp den stora tillväxtambitionen för 2021.


Michael Moschewitz.

Genova i flera byggstarter

Bygg/Arkitektur Genova ökar takten väsentligt i sin pågående byggnation av fastigheter för egen långsiktig förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i pågående projekt i Norrtälje.


Michael Moschewitz.

Genova säljer till Tvättbjörnen

Transaktioner Genova säljer fyra kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall till Stig Svedbergs Tvättbjörnen.


Michael Moschewitz.

Genova genomför bytesaffär i Stockholm

Transaktioner Genova har avtalat om en bytestransaktion med KTI Holding där Genova avyttrar fastigheterna Sjöborren 5 & 6 i Sollentuna innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor och samtidigt förvärvar fastigheterna Kungsängens–Tibble 25:1 innehållande en nyrenoverad förskola samt Örnsberg 2 innehållande en nyrenoverad skola för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 129 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag Genovas förvaltningsresultat för Q3 uppgick till 30,4 mkr (10,7) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 19,9 Mkr (0,2), motsvarande 0,50 kr (0,01) per stamaktie.


Michael Moschewitz.

Genova köper skola, vårdboende och dagligvaruhandel i Knivsta

Transaktioner Genova har avtalat om förvärv av fastigheterna Gredelby 7:89 samt Särsta 3:398 i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 miljoner kronor (28 300 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som även innehåller hyresbostäder, ligger strategiskt belägna i en snabbt växande kommun, är fullt uthyrda och har stor utvecklingspotential.


Michael Moschewitz.

Genova köper i Uppsala

Transaktioner Genova har idag avtalat om förvärv och tillträde av projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen intill E4:an och kommer vid färdigställande innehålla cirka 21 500 kvadratmeter uthyrbar yta för lager och logistik. Total investering för Genova vid färdigställande uppgår till 275 miljoner kronor (12 800 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. I samband med dagens tillträde erlägger Genova en köpeskilling om 25 miljoner kronor som finansieras med egna medel.


Michael Moschewitz.

Genova: JV och valutakurseffekter sänker förvaltningsresultat

Bolag Genova redovisar sin första rapport som noterat bolag.


Michael Moschewitz.

Genova upp 33 procent vid öppning

Bolag Genovas stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm på tisdagen. Strax efter öppning handlas aktien för 87 kronor, 33 procent upp jämfört med teckningskursen på 65 kronor. Bolaget har fått fler än 8 000 nya stamaktieägare.


Michael Moschewitz.

Genovas stamaktier noteras i slutet av månaden

Bolag Genova Property Group går till börsen. Bolaget planerar att ta in maximalt knappt 750 miljoner kronor, varav 575 miljoner i nyemitterade stamaktier, i samband med noteringen. Bolaget värderas till 1 997 miljoner kronor före erbjudandet.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova säljer del av fastighet – högt över värdering

Transaktioner Genova har ingått avtal om att avyttra 30 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Viby 19:3 i Upplands-Bro till K2A. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 325 miljoner kronor, vilket överstiger bokfört värde med cirka 157 miljoner kronor och kommer redovisas under tredje kvartalet 2019. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 81 miljoner kronor och tillträdesdag är 28 augusti 2019.


Anna Molén.

Genova stärker ledningsgruppen med stadsutvecklingschef

Bolag Genova stärker upp ledningsgruppen med Anna Molén och inrättar även ett nytt affärsområde med fokus på stadsutveckling.


Genova hyr ut 6 000 kvadratmeter

Uthyrning Genova har tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 6 000 kvadratmeter i fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro till Riddermarks Bil.


Bostadsprojekt stoppades – får en ny chans

Bostäder Bostadsprojektet i Uppsala stoppades i slutet av förra året på grund av svikande försäljning – så ställde bostadsutvecklaren om för att få fart på försäljningen "Vi har gjort stora anpassningar"


Genova hyr ut i Norrtälje

Uthyrning Genova har tecknat hyresavtal om cirka 7 100 kvadratmeter i Norrtälje med Norlandia för uppförande av ett äldreboende om 80 platser samt en förskola för cirka 120 barn.


Genova Property jagar fler förvärv

Bolag För Fastighetssverige berättar Michael Moschewitz, vd på Genova Property Group, varför bolaget köper sitt första longstay-hotell och vad man är på jakt efter framöver.