Image

"Inga räntehöjningar framöver"

Ekonomi/Finansiering | PLAY Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, om de viktigaste makroekonomiska trenderna just nu.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö

Digitaliseringens påverkan på ekonomin

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö Gamla ekonomiska sanningar har ifrågasatts de senaste åren, och makrotrenden GUD – globalisering, urbanisering och digitalisering – är allmänt förhärskande. Vad händer med samhällsekonomi och den ekonomiska politiken när robotisering, digitalisering och delningsekonomi blir en allt större del av samhället? Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt? Vilka är vinnarna och förlorarna i det framtida digitala samhället? Svaren får vi av Danske Banks chefekonom Michael Grahn på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö den 22 mars.


Därför oroas chefsekonomen ännu inte

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige analyserar Danske Banks chefsekonom Michael Grahn marknadsläget och förklarar varför en liten sättning inte är något som oroar honom. ”Hushållen har en extremt hög sparkvot”.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

GUD och den nya digitala ekonomin

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Makrotrenden GUD – Globalisering, Urbanisering och Digitalisering – innebär att gamla ekonomiska sanningar måste ifrågasättas. På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg håller Danske Banks chefsekonom Michael Grahn en spännande föreläsning om digitaliseringens påverkan på ekonomin.